Identyfikator artykułu : 00206332 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019

Najczęstsze pytania dotyczące aktualizacji systemu Android™ do wersji 8.0 Oreo™

  W kwietniu 2019 r. wydana zostanie ważna aktualizacja oprogramowania wymienionych poniżej telewizorów z platformą Android TV™.

  Ten artykuł zawiera odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące tej aktualizacji.

  UWAGA: Poniższa automatyczna aktualizacja została wznowiona i będzie wprowadzana w najbliższych tygodniach. Więcej informacji podano w komunikacie na stronie pomocy technicznej. Aktualizację można też pobrać z naszej witryny pomocy technicznej, a następnie zainstalować z pamięci USB. Dalsze informacje można znaleźć na stronie z opisem posiadanego telewizora.

  Produkty, których dotyczy informacja:

  • Modele z 2019 roku: Serie AG8, XG80, XG81, XG83, XG90
  • Modele z 2018 roku: Serie AF8, WF80, XF75, XF78, XF80, XF83, XF85, XF87, XF90
  • Modele z 2017 roku: Serie A1, XE80, XE83, XE85, XE90, XE93, XE94
  • Modele z 2016 roku: Serie SD80, XD70, XD75, XD80, XD83, ZD9


  UWAGI

  • Najnowsza aktualizacja jest zdecydowanie polecana użytkownikom, którzy zaktualizowali już system Android do wersji 8.0 Oreo (wewnętrzne oprogramowanie w wersji 6.5830). Rozwiązuje ona napotykane wcześniej problemy i wprowadza dodatkowe ulepszenia.
  • Użytkowników, którzy nie zaktualizowali jeszcze systemu Android do wersji 8.0 Oreo, informujemy o dostępności tej aktualizacji. Korzyści zapewniane przez system operacyjny Oreo są opisane w następującym artykule: Co zmieni się po aktualizacji systemu Android w telewizorze do wersji 8.0 Oreo?

  Sprawdzanie nazwy modelu telewizora opisano w poniższym artykule.
  Jak sprawdzić nazwę modelu, numer seryjny i wersję oprogramowania systemowego telewizora BRAVIA

  Procedurę aktualizacji oprogramowania opisano w poniższym artykule.
  Jak zaktualizować oprogramowanie telewizora z platformą Android TV?

   

  Co zmieni się po aktualizacji systemu Android w telewizorze do wersji 8.0 Oreo?

  Aktualizacja oprogramowania telewizora spowoduje dodanie i poprawę działania różnych funkcji. Szczegółowe informacje podano w następującym artykule:

  Co zmienia się w głównym menu?

  Szczegółowe informacje o zmianach w ekranie głównym po aktualizacji zawiera poniższy artykuł.
  Co zmienia się w głównym menu po aktualizacji oprogramowania?


  Obecnie pojawia się nieznany komunikat.

   

  *Android i Android TV są znakami towarowymi Google LLC; Oreo jest znakiem towarowym grupy Mondelez International Inc.