Identyfikator artykułu : 00204795 / Ostatnia modyfikacja : 07.01.2019

Jak robić żywe zdjęcia krajobrazowe

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

LEKCJA 3Jak robić żywe zdjęcia krajobrazowe

Ogniskowa: 16 mm / Wartość F: 11 / Czas otwarcia migawki: 1/100 s

Napotykając w podróży rozległy krajobraz, chcemy go wiernie utrwalić na fotografii, tak aby oddać jego wspaniałość i własne emocje.
Aby robić takie zdjęcia, przełącz aparat w tryb A i wypróbuj poniższe techniki.

Zdjęcia ze zmniejszonym otworem przysłony

Fotografując krajobrazy, przede wszystkim zmniejsz otwór przysłony. Po ustawieniu wartości przysłony na mniej więcej F8 cały obraz będzie ostry; optymalna wartość zależy jednak od warunków fotografowania i używanego obiektywu.
Generalnie, jeśli chcesz uzyskać ostre zdjęcie z dużym kontrastem, zwiększ wartość F. Jeśli natomiast chcesz nadać zdjęciu łagodną wymowę, zmniejsz wartość F.

Na tym zdjęciu, zrobionym przy ustawieniu przysłony F9,0, ostra jest zarówno sosna z przodu, jak i niebo w tle. Za mała wartość F powoduje, że zdjęciu zaczyna brakować wyrazistości, bo ostre może być albo drzewo, albo niebo.

Ogniskowa: 16 mm / Wartość F: 9,0 / Czas otwarcia migawki: 1/30 s

Fotografowanie rozległego obszaru przy nastawionym szerokim kącie obiektywu

Fotografując krajobrazy obiektywem zmiennoogniskowym, w celu objęcia rozległego obszaru można nastawić szeroki kąt obiektywu (małą ogniskową). Jeśli elementem fotografowanego krajobrazu jest niebo, przeznaczenie znacznej części zdjęcia na niebo wzmocni wrażenie przestrzeni i odda energię sceny.

To zdjęcie wykonano przy nastawionym szerokim kącie obiektywu zmiennoogniskowego. Mimo że głównym motywem jest ocean, nie zajmuje on całego kadru — wspaniałą atmosferę podkreślono poprzez wypełnienie większego obszaru niebem i chmurami.

Ogniskowa: 16 mm / Wartość F: 11 / Czas otwarcia migawki: 1/800 s

Jak uzyskać ostrzejsze i żywsze zdjęcia

Aby krajobraz lub chmury na zdjęciu stały się ostrzejsze i żywsze, zmień ustawienie opcji Strefa twórcza. Wybór ustawienia [Krajobraz] wzmocni kontrast i nasycenie. Nada także obrazowi większą głębię. Aby uzyskać jeszcze większy kontrast między kolorami i w cieniach, skoryguj ustawienia „Nasycenie” i „Kontrast”. Każdy z parametrów można regulować w zakresie ±3 poziomy.

[1] Strefa twórcza: Standardowy[2] Strefa twórcza: Krajobraz
Nasycenie: +2 Kontrast: +2

Te zdjęcia wykonano przy różnych ustawieniach opcji Strefa twórcza. Zdjęcie [1] powstało przy ustawieniu [Standardowy]. Zdjęcie [2] wykonano przy ustawieniu [Krajobraz] i zwiększonych wartościach „Nasycenie” i „Kontrast”. W rezultacie niebo i kolorowe liście są żywe i wymowne.
Należy jednak wystrzegać się nadmiernego zwiększania kontrastu i nasycenia. Zdjęcie może wtedy zacząć wyglądać jak malowidło.

Użycie obiektywów szerokokątnych

Do robienia żywych zdjęć o większym kącie widzenia polecane są obiektywy szerokokątne.
Ich pole widzenia jest większe niż oczu człowieka. Pozwala to na wykonywanie niepowtarzalnych codziennych zdjęć oraz fotografii ulic i krajobrazów.

Ogniskowa: 11 mm / Wartość F: 10 / Czas otwarcia migawki: 1/80 s

Ten obiektyw jest niezastąpiony przy fotografowaniu wnętrz i architektury oraz w innych sytuacjach wymagających szerokiego kąta widzenia.
Zastosowanie szkła ED i soczewek asferycznych do minimum ogranicza aberrację i odblaski. Rezultat to wyraźne i kontrastowe zdjęcia nawet w trudnych warunkach.

Ogniskowa: 10 mm / Wartość F: 11 / Czas otwarcia migawki: 2,5 s

Ten superszerokokątny obiektyw o zakresie ogniskowych 10–18 mm doskonale spisuje się przy fotografowaniu rozległych krajobrazów oraz wykonywaniu zdjęć z przerysowaną perspektywą.
Imponująca rozdzielczość i kontrast obrazu nawet na brzegach kadru to zasługa precyzyjnej konstrukcji optycznej z soczewkami asferycznymi i soczewkami ze szkła ED.
Ten jasny obiektyw ma stałą maksymalną przysłonę F4 w całym zakresie ogniskowych. Dzięki temu długich czasów migawki można używać nawet w słabym oświetleniu.