Identyfikator artykułu : 00205993 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019

Dostęp za pomocą przełącznika

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

UWAGA: Ten artykuł dotyczy wyłącznie określonych produktów lub systemów operacyjnych:

 • Produkty: Prosimy o zapoznanie się z sekcją „Produkty i kategorie związane z tym artykułem”. 
 • Systemy operacyjne: Android™ 8.0 Oreo™
   

Dostęp za pomocą przełącznika pozwala na podłączenie przycisków i przełączników, które ułatwiają obsługę telewizora osobom o upośledzonej sprawności.
Zamiast naciskać małe przyciski na pilocie, osoby takie mogą przemieszczać zaznaczenie na ekranie telewizora i wybierać aplikacje, wejścia itp. poprzez naciskanie przycisku na przełączniku.

UWAGA: Przełączniki tego rodzaju mają w ofercie między innymi firmy AbleNet i Enabling Devices. Prosimy o uprzednią weryfikację zgodności z telewizorem.

 

Podłączanie do telewizora przełączników USB

 1. Podłącz przełącznik USB do portu USB telewizora.
 2. Dalszych informacji o sposobie użycia przełącznika należy szukać w jego instrukcji obsługi.
  zdjęcie przełącznika USB

 

Podłączanie do telewizora przełączników Bluetooth

Przełącz przełącznik Bluetooth w tryb parowania.

 1. Naciśnij przycisk Home na pilocie telewizora.
 2. Wskaż opcję Ustawienia w prawym górnym rogu głównego ekranu i naciśnij przycisk Enter.
 3. Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wskaż opcję Ustawienia Bluetooth, po czym naciśnij przycisk Enter.
 4. Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wskaż opcję Dodaj urządzenie, po czym naciśnij przycisk Enter.
 5. Kiedy na ekranie telewizora wyświetlone zostanie odpowiednie urządzenie Bluetooth, wybierz je, po czym naciśnij przycisk Enter.
 6. Na liście Zarejestrowane urządzenia pojawi się nazwa przełącznika.
  zdjęcie przełącznika Bluetooth

 

Uaktywnianie dostępu za pomocą przełącznika

Do uaktywnienia dostępu za pomocą przełącznika potrzebna jest mysz komputerowa.

 1. Naciśnij przycisk Home na pilocie telewizora.
 2. Wskaż opcję Ustawienia w prawym górnym rogu głównego ekranu i naciśnij przycisk Enter.
 3. Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wskaż opcję Ułatwienia dostępu, po czym naciśnij przycisk Enter.
 4. Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wskaż opcję Switch Access (Dostęp za pomocą przełącznika), po czym naciśnij przycisk Enter.
 5. Wybierz opcję Włącz i naciśnij przycisk Enter.
 6. Wybierz opcję OK i naciśnij przycisk Enter.
 7. Zaczekaj, aż na ekranie telewizora pojawi się okno Switch Access Setup Guide (Instrukcja konfiguracji dostępu za pomocą przełącznika).
 8. Podłącz do telewizora mysz komputerową i wybierz opcję One switch (Jeden przełącznik) lub Two switches (Dwa przełączniki).
 9. Wybierz opcję DALEJ.
 10. Wybierz opcję Linear scanning (Odczyt liniowy) lub Row-column scanning (Odczyt wierszami-kolumnami).
 11. Wybierz opcję DALEJ.
 12. Naciśnij przycisk na przełączniku, aby uaktywnić dostęp za pomocą przełącznika.
 13. Wybierz żądaną prędkość odczytu: Slow (Mała), Medium (Średnia), Fast (Duża) lub Custom (Własna) i wybierz opcję DALEJ.
 14. Przetestuj konfigurację zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie telewizora.
 15. Wybierz opcję FINISH (Zakończ).

Wybór opcji PREVIOUS (Powrót) umożliwia powrót do poprzedniej strony i zmianę ustawienia.

 

UWAGA: Nie gwarantuje się działania wszystkich przełączników.

 


*Android TV jest znakiem towarowym Google LLC; Oreo jest znakiem towarowym grupy Mondelez International Inc.