Identyfikator artykułu : 00226516 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019Drukowanie

Użycie funkcji pamięci i przywołania pamięci w aparacie

  Funkcje Pamięć MRPrzywołanie pamięci pozwalają zapisywać i wczytywać często używane ustawienia aparatu.

  Jakie ustawienia można zapisać?

  • Tryb fotografowania
  • Przysłona i/lub czas otwarcia migawki
  • Ustawienia z kartyIkona aparatu (z pewnymi wyjątkami)

  Zapisywanie ustawień w pamięci

  1. Wybierz tryb fotografowania, na przykład M, S, A, P, Auto, SCN, S&Q, Panorama (panorama) lub Film(film).
  2. Wybierz w aparacie ustawienia, które chcesz zapisać.
  3. Naciśnij przycisk MENU.
  4. Z karty Ikona aparatuwybierz opcję Pamięć MR.
  5. Przyciskami w lewow prawo wskaż żądane miejsce zapisu.
   • W przypadku pamięci wewnętrznej aparatu: 1, 2 lub 3.
   • W przypadku karty pamięci: M1, M2, M3 lub M4.
  6. Naciśnij przycisk centralny.

  Przywoływanie zapisanych ustawień

  Wykonaj odpowiednie czynności, zależnie od miejsca zapisu ustawień:

  • 1, 2 lub 3
   1. Obróć pokrętło trybu do położenia MR, 1, 2 lub 3.
    • Tryby dostępne w aparacie zależą od modelu. Informacji o konkretnym modelu należy szukać w jego instrukcji obsługi.
     • ILCE-6000

      Alfa 6000

     • ILCE-7

      Pokrętło trybu alfa 7

     • ILCE-9

      Pokrętło trybu alfa 9

    • Jeśli aparat ma tryb MR, naciskaj przycisk w lewo lub prawo i wybierz 1 lub 2.
   2. Naciśnij przycisk centralny.
  • M1, M2, M3 lub M4
   1. Obróć pokrętło trybu do położenia MR, 1, 2 lub 3.
   2. Przyciskiem w lewo lub w prawo wskaż miejsce zapisu.

    Zapis na karcie pamięci

   3. Naciśnij przycisk centralny.

  Inne informacje

  • Funkcję Przywołanie pamięci lub Przywołanie można wybrać z menu, aby przełączać ustawienia między kartą pamięci a pokrętłem trybu.
   • Funkcja Przywołanie pamięci lub Przywołanie jest aktywna (nie przyciemniona) tylko wtedy, gdy pokrętło trybu jest ustawione na MR, 1, 2 lub 3.
  • Po wybraniu opcji Przywołanie pamięci lub Przywołanie można skontrolować zapisane ustawienia. Aby zobaczyć wszystkie ustawienia, naciśnij przycisk w dół.

   Ustawienia

  • Zapisane ustawienia pozostają w pamięci nawet po użyciu funkcji Reset. ustawień aparatu.
  • Wybór opcji Inicjuj powoduje usunięcie ustawień z pamięci 1, 23.
  • Sformatowanie karty pamięci powoduje usunięcie ustawień z pamięci M1, M2, M3M4. Dostęp do zapisanych ustawień nie jest możliwy po wyjęciu lub wymianie karty pamięci.