Identyfikator artykułu : 00226516 / Ostatnia modyfikacja : 15.05.2019

Użycie funkcji pamięci i przywołania pamięci w aparacie

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Funkcje Pamięć MRPrzywołanie pamięci pozwalają zapisywać i wczytywać często używane ustawienia aparatu.

Jakie ustawienia można zapisać?

 • Tryb fotografowania
 • Przysłona i/lub czas otwarcia migawki
 • Ustawienia z kartyIkona aparatu (z pewnymi wyjątkami)

Zapisywanie ustawień w pamięci

 1. Wybierz tryb fotografowania, na przykład M, S, A, P, Auto, SCN, S&Q, Panorama (panorama) lub Film(film).
 2. Wybierz w aparacie ustawienia, które chcesz zapisać.
 3. Naciśnij przycisk MENU.
 4. Z karty Ikona aparatuwybierz opcję Pamięć MR.
 5. Przyciskami w lewow prawo wskaż żądane miejsce zapisu.
  • W przypadku pamięci wewnętrznej aparatu: 1, 2 lub 3.
  • W przypadku karty pamięci: M1, M2, M3 lub M4.
 6. Naciśnij przycisk centralny.

Przywoływanie zapisanych ustawień

Wykonaj odpowiednie czynności, zależnie od miejsca zapisu ustawień:

 • 1, 2 lub 3
  1. Obróć pokrętło trybu do położenia MR, 1, 2 lub 3.
   • Tryby dostępne w aparacie zależą od modelu. Informacji o konkretnym modelu należy szukać w jego instrukcji obsługi.
    • ILCE-6000

     Alfa 6000

    • ILCE-7

     Pokrętło trybu alfa 7

    • ILCE-9

     Pokrętło trybu alfa 9

   • Jeśli aparat ma tryb MR, naciskaj przycisk w lewo lub prawo i wybierz 1 lub 2.
  2. Naciśnij przycisk centralny.
 • M1, M2, M3 lub M4
  1. Obróć pokrętło trybu do położenia MR, 1, 2 lub 3.
  2. Przyciskiem w lewo lub w prawo wskaż miejsce zapisu.

   Zapis na karcie pamięci

  3. Naciśnij przycisk centralny.

Inne informacje

 • Funkcję Przywołanie pamięci lub Przywołanie można wybrać z menu, aby przełączać ustawienia między kartą pamięci a pokrętłem trybu.
  • Funkcja Przywołanie pamięci lub Przywołanie jest aktywna (nie przyciemniona) tylko wtedy, gdy pokrętło trybu jest ustawione na MR, 1, 2 lub 3.
 • Po wybraniu opcji Przywołanie pamięci lub Przywołanie można skontrolować zapisane ustawienia. Aby zobaczyć wszystkie ustawienia, naciśnij przycisk w dół.

  Ustawienia

 • Zapisane ustawienia pozostają w pamięci nawet po użyciu funkcji Reset. ustawień aparatu.
 • Wybór opcji Inicjuj powoduje usunięcie ustawień z pamięci 1, 23.
 • Sformatowanie karty pamięci powoduje usunięcie ustawień z pamięci M1, M2, M3M4. Dostęp do zapisanych ustawień nie jest możliwy po wyjęciu lub wymianie karty pamięci.