Identyfikator artykułu : 00199369 / Ostatnia modyfikacja : 03.04.2020

Sony Channel Editor: podstawy użytkowania

  Narzędzie Sony Channel Editor pozwala zmienić kolejność kanałów przy użyciu komputera. Wystarczy skopiować listę kanałów do pamięci USB, uporządkować ją w żądanej kolejności i z powrotem przesłać do telewizora. Narzędzie to jest dostępne na stronie z opisem telewizora.

  Ten artykuł wyjaśnia, jak używać narzędzia, zaimportować/wyeksportować listę, zmienić język i wybrać odpowiedni tryb (naziemny, satelitarny lub operatora):

  1. Posługiwanie się narzędziem    
  2. Wczytywanie/zapisywanie listy kanałów
  3. Zmienianie wybranego języka
  4. Zmienianie trybu (tryb naziemny, satelitarny i operatora)


  Posługiwanie się narzędziem

  Po pobraniu narzędzia do komputera można zmodyfikować listę kanałów w telewizorze. Wystarczy w tym celu wykonać trzy proste czynności:

  1. Wyeksportuj listę kanałów z telewizora
  2. Zmodyfikuj listę kanałów na komputerze
  3. Zaimportuj zmodyfikowaną listę kanałów do telewizora


  Dokładniejsze informacje podano poniżej, w opisie kolejnych czynności:
   

  1. Eksportowanie listy kanałów z telewizora

  • Włóż pamięć USB do portu USB telewizora.

  a) Z menu telewizora Sony z platformą Android TV wybierz:

  • [Menu główne] > [Ustawienia] > [Ustawienia kanałów] > [Ustawienia cyfrowe] > [Konfiguracja techniczna] > [Przesyłanie listy programów] > [Eksport]


  b) Z menu telewizora Sony bez platformy Android TV wybierz:

  • [Menu główne] > [Ustawienia] > [Ustawienia systemowe] > [Ustawienia kanałów] > [Ustawienia cyfrowe] > [Konfiguracja techniczna] > [Przesyłanie listy programów] > [Eksport]
    

  Do pamięci skopiowany zostanie plik o nazwie „sdb.xml”.

   

  2. Modyfikowanie listy kanałów na komputerze

  • Włóż pamięć z plikiem „sdb.xml” do portu USB komputera.
  • Uruchom narzędzie Channel Editor i otwórz plik „sdb.xml”.
  • Zmień kolejność programów na liście kanałów.
  • Zapisz zmodyfikowaną listę w pliku „sdb.xml” w pamięci USB.


  3. Importowanie listy kanałów do telewizora

  • Włóż pamięć ze zmodyfikowanym plikiem „sdb.xml” do portu USB telewizora.

  a) Z menu telewizora Sony z platformą Android TV wybierz:

  • [Menu główne] > [Ustawienia] > [Ustawienia kanałów] > [Ustawienia cyfrowe] > [Konfiguracja techniczna] > [Przesyłanie listy programów] > [Import]
    

  b) Z menu telewizora Sony bez platformy Android TV wybierz:

  • [Menu główne] > [Ustawienia] > [Ustawienia systemowe] > [Ustawienia kanałów] > [Ustawienia cyfrowe] > [Konfiguracja techniczna] > [Przesyłanie listy programów] > [Import]

   

  • Po ponownym uruchomieniu telewizor będzie zawierał nową listę kanałów.

  Uwaga: Nowe kanały, które zostały dodane przez nadawcę, nie będą automatycznie uwzględniane na liście kanałów w programie telewizyjnym. Aby odbierać najnowsze kanały, przed ponownym posortowaniem programów w narzędziu Sony Channel Editor należy ponownie zaprogramować kanały w telewizorze.

   

  Wczytywanie/zapisywanie listy kanałów

  Wczytywanie listy kanałów

  Na tym etapie pamięć powinna zawierać plik „sdb.xml” wyeksportowany z telewizora. Aby wczytać go do narzędzia Sony Channel Editor, kliknij [File] (Plik) i wybierz [Load channel list] (Wczytaj listę kanałów), jak pokazano na rysunku 1.

  Rysunek 1: Wczytywanie listy kanałów
  Rysunek 1: Wczytywanie listy kanałów


   
  Włóż pamięć USB do komputera, po czym w oknie eksploratora plików wskaż i wybierz plik sdb.xml. Następnie kliknij Open (Otwórz), jak pokazano na rysunku 2.

  Rysunek 2: Wybieranie pliku sdb.xml
  Rysunek 2: Wybieranie pliku sdb.xml  Kanały zostaną wczytane i wyświetlone w sposób pokazany na rysunku 3.

  Rysunek 3: Wczytane kanały
  Rysunek 3: Wczytane kanały


   

  Zapisywanie listy kanałów

  Po zakończeniu edycji listy kanałów można ją zapisać, klikając opcje File (Plik) i Save channel list (Zapisz listę kanałów), jak pokazano na rysunku 4.

  Rysunek 4: Zapisywanie listy kanałów
  Rysunek 4: Zapisywanie listy kanałów

   

  Wybierz plik sdb.xml w pamięci USB i kliknij Save (Zapisz), jak pokazano na rysunku 5.

  Rysunek 5: Zapisywanie do pliku sdb.xml
  Rysunek 5: Zapisywanie do pliku sdb.xml


  Kliknij OK, aby zastąpić plik, jak pokazano na rysunku 6. Aby plik sdb.xml zadziałał w telewizorze, musisz go zastąpić.

  Rysunek 6: Komunikat ostrzegawczy przy zastępowaniu pliku
  Rysunek 6: Komunikat ostrzegawczy przy zastępowaniu pliku

   

  Zmienianie wybranego języka

  Narzędzie pozwala na wybór różnych języków. Aby zmienić język, kliknij Select Language (Wybierz język) na karcie Settings (Ustawienia), jak pokazano na rysunku 7. Można też użyć następującego skrótu klawiaturowego: CTRL+ALT+L.

  Rysunek 7: Wybieranie opcji z menu
  Rysunek 7: Wybierz opcję z menu

  Teraz można wybrać język z wyświetlonej listy, jak pokazano na rysunku 8.

  Rysunek 8: Wybieranie języka
  Rysunek 8: Wybierz język

  Kliknij Save (Zapisz), aby potwierdzić wybór języka, jak pokazano na rysunku 9.

  Rysunek 9: Zapisywanie ustawienia języka
  Rysunek 9: Zapisywanie ustawienia języka

   

  Zmienianie trybu (tryb naziemny, satelitarny i operatora)

  Narzędzie Sony Channel Editor pozwala wybrać trzy rodzaje transmisji: naziemną (kablową), satelitarnąoperatora (preferowany satelita). Aplikacja wyszukuje w pliku SDB kanały satelitarne, a w razie ich braku — inne kanały. Istnieje możliwość zmiany trybu. Wybierz żądany tryb, jak pokazano na rysunku 10.

  Rysunek 10: Wybieranie satelity
  Rysunek 10: Wybierz satelitę


  Teraz pojawi się nowa lista dostosowana do wybranego trybu, jak pokazano na rysunku 11.

  Rysunek 11: Wczytane kanały
  Rysunek 11: Wczytane kanały