Identyfikator artykułu : 00198085 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019

Informacja dotycząca bezpieczeństwa przenośnego serwera bezprzewodowego WG-C10

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Szanowni Klienci!

Przenośny serwer bezprzewodowy WG-C10 wprowadzony na rynek w kwietniu 2013 r. wykorzystuje otwarte oprogramowanie DNSmasq oraz standard WPA2 (Wi-Fi Protected Access II), służący do szyfrowania sieci bezprzewodowej. Jak wynika z niedawnych doniesień branżowych, w obu tych technologiach wykryto następujące luki w zabezpieczeniach.*

*Baza informacji CERT o lukach w zabezpieczeniach (w języku angielskim)

Dla zapewnienia bezpieczeństwa i uchronienia swoich urządzeń przed złośliwymi atakami osób, które wykorzystują te luki, prosimy o zastosowanie się do zamieszczonej poniżej instrukcji.

1. Używaj bezpośredniej łączności z posiadanymi urządzeniami
Podłączając serwer WG-C10 do smartfona lub tabletu, należy użyć bezpośredniego połączenia bezprzewodowego (trybu Wi-Fi Direct) i nie korzystać z bezprzewodowego punktu dostępu.

2. Zdefiniuj hasło sieci bezprzewodowej i hasło dostępowe

Aby bezpiecznie używać serwera WG-C10, należy skonfigurować jego zabezpieczenia zgodnie z opisem w Przewodniku pomocniczym (odpowiednie hiperłącza zamieszczono poniżej). Jeśli hasło do bezprzewodowej sieci LAN lub hasło dostępowe zostanie udostępnione innym osobom w celu wymiany plików, zdecydowanie zalecamy jak najszybszą jego zmianę.

3. Wybierz bezpieczne miejsce do łączenia się z Internetem

Serwer WG-C10 pozwala łączyć się z Internetem przez router sieci bezprzewodowej LAN. Jeśli używasz tej funkcji, by nawiązać połączenie z Internetem ze smartfona lub tabletu, wybierz do tego bezpieczne miejsce (na przykład własny dom), w którym osobom postronnym trudno będzie uzyskać dostęp do łącza internetowego.


4. Unikaj publicznych sieci bezprzewodowych
Niektóre publiczne sieci bezprzewodowe nie są dostatecznie chronione i umożliwiają przyłączenie się nieograniczonej liczbie użytkowników. Dla bezpieczeństwa zalecamy więc, by unikać podłączania serwera WG-C10 do publicznych bezprzewodowych sieci LAN.