Identyfikator artykułu : 00198004 / Ostatnia modyfikacja : 17.06.2021Drukowanie

Informacja dotycząca bezpieczeństwa stacji Personal Content Station LLS-201

  Szanowni Klienci!

  W stacji Personal Content Station LLS-201, wprowadzonej na rynek w czerwcu 2013 r., wykorzystywany jest standard WPA2 (Wi-Fi Protected Access II), służący do szyfrowania sieci bezprzewodowej.
  Jak wynika z niedawnych doniesień branżowych, w technologii tej wykryto następujące luki w zabezpieczeniach (baza informacji CERT o lukach w zabezpieczeniach).

  Dla zapewnienia bezpieczeństwa i uchronienia swoich urządzeń przed złośliwymi atakami osób, które wykorzystują te luki, prosimy o zastosowanie się do zamieszczonej poniżej instrukcji.

  1. Używaj bezpośredniej łączności z posiadanymi urządzeniami

   Podłączając stację LLS-201 do smartfona lub tabletu, należy użyć bezpośredniego połączenia bezprzewodowego (trybu Wi-Fi Direct) i nie korzystać z bezprzewodowego punktu dostępu.
    

  2. Zdefiniuj hasło

   Zdefiniuj hasło dla stacji LLS-201 zgodnie z opisem w Przewodniku pomocniczym (odpowiednie hiperłącze zamieszczono poniżej).
   Jeśli hasło to zostanie udostępnione innym osobom w celu wymiany plików, zdecydowanie zalecamy jak najszybszą jego zmianę.

    
  3. Wybierz bezpieczne miejsce, z którego połączysz się z siecią bezprzewodową

   Jeśli łączysz stację LLS-201 ze smartfonem lub tabletem przez bezprzewodowy punkt dostępu, wybierz do tego bezpieczne miejsce (na przykład własny dom), w którym osobom postronnym trudno będzie uzyskać dostęp do sieci bezprzewodowej.

    
  4. Unikaj publicznych sieci bezprzewodowych
   Niektóre publiczne sieci bezprzewodowe nie są dostatecznie chronione i umożliwiają przyłączenie się nieograniczonej liczbie użytkowników. Dla bezpieczeństwa zalecamy więc, by unikać podłączania stacji LLS-201 do publicznych bezprzewodowych sieci LAN.