Identyfikator artykułu : 00198004 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019

Informacja dotycząca bezpieczeństwa stacji Personal Content Station LLS-201

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Szanowni Klienci!

W stacji Personal Content Station LLS-201, wprowadzonej na rynek w czerwcu 2013 r., wykorzystywany jest standard WPA2 (Wi-Fi Protected Access II), służący do szyfrowania sieci bezprzewodowej.
Jak wynika z niedawnych doniesień branżowych, w technologii tej wykryto następujące luki w zabezpieczeniach (baza informacji CERT o lukach w zabezpieczeniach).

Dla zapewnienia bezpieczeństwa i uchronienia swoich urządzeń przed złośliwymi atakami osób, które wykorzystują te luki, prosimy o zastosowanie się do zamieszczonej poniżej instrukcji.

 1. Używaj bezpośredniej łączności z posiadanymi urządzeniami

  Podłączając stację LLS-201 do smartfona lub tabletu, należy użyć bezpośredniego połączenia bezprzewodowego (trybu Wi-Fi Direct) i nie korzystać z bezprzewodowego punktu dostępu.

  Przewodnik pomocniczy: establishing a wireless LAN connection between PCS and a smartphone/tablet using Wi-Fi Direct (nawiązywanie łączności bezprzewodowej między stacją PCS a smartfonem/tabletem przy użyciu funkcji Wi-Fi Direct)
   

 2. Zdefiniuj hasło

  Zdefiniuj hasło dla stacji LLS-201 zgodnie z opisem w Przewodniku pomocniczym (odpowiednie hiperłącze zamieszczono poniżej).
  Jeśli hasło to zostanie udostępnione innym osobom w celu wymiany plików, zdecydowanie zalecamy jak najszybszą jego zmianę.

  Przewodnik pomocniczy: password settings (ustawienia hasła)

   
 3. Wybierz bezpieczne miejsce, z którego połączysz się z siecią bezprzewodową

  Jeśli łączysz stację LLS-201 ze smartfonem lub tabletem przez bezprzewodowy punkt dostępu, wybierz do tego bezpieczne miejsce (na przykład własny dom), w którym osobom postronnym trudno będzie uzyskać dostęp do sieci bezprzewodowej.

   
 4. Unikaj publicznych sieci bezprzewodowych
  Niektóre publiczne sieci bezprzewodowe nie są dostatecznie chronione i umożliwiają przyłączenie się nieograniczonej liczbie użytkowników. Dla bezpieczeństwa zalecamy więc, by unikać podłączania stacji LLS-201 do publicznych bezprzewodowych sieci LAN.