Identyfikator artykułu : 00197984 / Ostatnia modyfikacja : 26.08.2019

Błąd: 400/404, aplikacja YouTube w odtwarzaczu Blu-ray nie uruchamia się

  11 kwietnia 2018 r.

  Pewne odtwarzacze Blu-ray Disc i zestawy kina domowego z odtwarzaczem Blu-ray Disc zawierają aplikację YouTube.
  Aplikacja ta może nie uruchamiać się lub wyświetlać w czasie pracy komunikat o błędzie.

  Objawy te nie świadczą o awarii odtwarzacza Blu-ray Disc lub zestawu kina domowego z odtwarzaczem Blu-ray Disc.

  Jeśli te same objawy wystąpią obecnie na nowo, prosimy o zastosowanie się do zamieszczonej poniżej instrukcji.

  Przepraszamy za wynikłe niedogodności.

  Jeśli przy próbie uruchomienia aplikacji YouTube pojawia się błąd 400/404, należy zaktualizować Usługę Internetu.


  Aktualizowanie usługi:

  1. Z ekranu głównego (Home) wybierz ikonę aplikacji YouTube.
  2. Naciśnij przycisk OPTION na pilocie.
  3. Z wyświetlonego menu wybierz opcję Aktualizuj usługęlub Aktualizuj listę, po czym naciśnij przycisk ENTER na pilocie.
  4. Kiedy pojawi się komunikat „Treść internetowa jest gotowa.”, wybierz opcję Zamknij i naciśnij przycisk ENTER na pilocie.
  5. Sprawdź, czy można uruchomić aplikację YouTube.

  UWAGA: Jeśli aktualizacja usługi nie rozwiąże problemu, należy wykonać inicjalizację ustawień osobistych.

  Inicjalizacja ustawień osobistych:

  UWAGA: Inicjalizacja ustawień osobistych powoduje skasowanie danych logowania i ustawień komunikacji z usługą sieciową. Wymagane będzie ponowne skonfigurowanie tych ustawień, dlatego przed inicjalizacją należy przygotować potrzebne informacje, takie jak ustawienia łączności z siecią bezprzewodową.

  1. Wybierz opcję Ustawienia.
  2. Wybierz opcję Resetowanie.
  3. Wybierz opcję Inicjalizuj informacje osobiste, po czym naciśnij przycisk ENTER na pilocie.
  4. Kiedy pojawi się ostrzeżenie, wybierz OK i naciśnij przycisk ENTER na pilocie.
  5. Kiedy pojawi się komunikat Inicjalizacja zakończona, wybierz opcję Zamknij, po czym naciśnij przycisk ENTER na pilocie.
  6. Użyj przycisku Return na pilocie, aby powrócić do ustawień.
  7. Wybierz opcję Ustawienia sieciowe.
  8. Wybierz opcję Ustawienia internetowe.
  9. Skonfiguruj ustawienia sieci.
  10. Użyj przycisku HOME na pilocie, aby powrócić do ekranu głównego.
  11. Wybierz opcję Polecane Aplikacje, po czym naciśnij przycisk ENTER na pilocie.

  UWAGA: Jeśli polecane aplikacje nie pojawiają się, spróbuj wykonać następujące czynności:

  1. Wybierz opcję Wideo.
  2. Wybierz opcję Wideo internetowe, po czym naciśnij przycisk ENTER na pilocie.
  3. Kiedy pojawi się UMOWA LICENCYJNA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO.
  4. Wybierz opcje Zgadzam się i Dalej, po czym naciśnij przycisk ENTER na pilocie.
  5. Sprawdź, czy można uruchomić aplikację YouTube.