Identyfikator artykułu : 00199130 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019Drukowanie

Brak dźwięku z radioodtwarzacza samochodowego połączonego z urządzeniem mobilnym przez łącze Bluetooth

  W przypadku ponownego uruchomienia urządzenia mobilnego lub ponownego podłączenia go przez łącze Bluetooth źródło dźwięku wybrane w aplikacji Music Center zmienia się z My Library (Moja biblioteka) na Audio in (Wejście audio).
  Uniemożliwia to reprodukcję dźwięku z urządzenia mobilnego przez radioodtwarzacz samochodowy (XM-GS6DSP).

  Aby rozwiązać ten problem:

  1. Otwórz aplikację Music Center.Music Center
  2. Wybierz swoje urządzenie mobilne z ekranu Speaker & Group (Głośnik i grupa).
  3. Zmień źródło dźwięku z [Audio in] (Wejście audio) na [My Library] (Moja biblioteka).
  4. Wybierz plik z muzyką, którą chcesz odtwarzać.