Identyfikator artykułu : 00190161 / Ostatnia modyfikacja : 11.12.2017Drukowanie

Szary import produktów spoza EOG i Szwajcarii

  Jak wynika z informacji docierających do firmy Sony, wielu sprzedawców detalicznych importuje oryginalne towary Sony spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii w celu ich sprzedaży konsumentom z EOG i Szwajcarii.  Takie produkty często są przeznaczone na rynek amerykański lub azjatycki, gdzie mogą obowiązywać inne standardy i wymogi prawne.

  Z tego powodu chcielibyśmy przekazać klientom z EOG i Szwajcarii informacje o rodzajach ryzyka, które wiążą się z zakupem produktu z „szarego importu”, czyli produktu od jednego z takich detalistów lub produktu spoza EOG i Szwajcarii. Szary import (import równoległy) można zdefiniować jako sprowadzanie oryginalnych produktów spoza EOG i Szwajcarii.

  Po nabyciu takiego produktu z zamiarem jego używania w EOG lub Szwajcarii może się okazać, że nie spełnia on oczekiwań, ponieważ nie jest skonfigurowany i dostosowany do lokalnego rynku. Przykładowo:

  • Produkty takie mogą nie mieć znaku CE, który jest wymagany przez prawo europejskie i wskazuje (między innymi), że produkt spełnia europejskie wymagania z zakresu bezpieczeństwa i w związku z tym może być wprowadzony na rynek europejski.
  • Szary import nie jest objęty programem napraw Sony na terenie EOG ani gwarancją producenta zapewnianą przez Sony*. Oznacza to, że centra serwisowe w EOG i Szwajcarii nie będą realizowały świadczeń gwarancyjnych nawet w odniesieniu do produktów niedziałających w momencie dostawy. Więcej o warunkach naszej gwarancji można się dowiedzieć, korzystając z następującego łącza:     
   http://services.sony.pl/support/pl/warranty/general.
  • Zważywszy na fakt, że firma Sony nie zamierza wprowadzać produktów z szarego importu na rynek EOG i szwajcarski, produkty takie nie będą uwzględniane w europejskich kampaniach promocyjnych.
  • Opakowanie może nie zawierać zasilacza/przewodu zasilającego przeznaczonego dla EOG lub Szwajcarii bądź może zawierać zasilacz/przewód, który nie został dostarczony przez firmę Sony i z tego powodu nie mógł być poddany przez Sony odpowiedniej kontroli jakości.
  • Produkty i akcesoria przeznaczone do użytku w różnych krajach i regionach mogą ze sobą nie współpracować.

  Aby znaleźć lokalny autoryzowany sklep Sony, można skorzystać z następującego łącza:
  https://www.sony.pl/dealerlocator/search

  * Modele turystyczne, dostarczane z Turystyczną kartą gwarancyjną (ang. Tourist Limited Warranty Card) mogą być objęte gwarancją producenta udzielaną przez Sony, nawet jeśli zostały nabyte poza EOG i Szwajcarią.