Identyfikator artykułu : 00232070 / Ostatnia modyfikacja : 13.01.2023Drukowanie

Co to jest pomoc BRAVIA?

  Pomoc BRAVIA pozwala uzyskać informacje z zakresu pomocy technicznej, rozwiązania problemów i samouczki bezpośrednio z telewizora. Jej najnowsza wersja zawiera regularnie aktualizowane, łatwo dostępne materiały dostosowane do posiadanego telewizora.

  Przykłady ekranów pomocy BRAVIA

  Uwaga: Wygląd ekranu zależy od modelu telewizora i wersji oprogramowania.

  Jak używać Pomocy BRAVIA?

  Aby używać Pomocy BRAVIA, telewizor musi być:

  • połączony z Internetem
  • zaktualizowany do najnowszej wersji

  1. Otwórz Pomoc BRAVIA w jeden z poniższych sposobów:

  Uwaga: Pilot i zawartość ekranu zależą od modelu telewizora, kraju i regionu.

  • Naciśnij przycisk HELP na pilocie.
   Pilot z przyciskiem HELP u dołu po prawej.
  • Naciśnij przycisk (HOME) na pilocie i wybierz opcje AplikacjeWszystkiePomoc.

  2. Wyświetl informacje z zakresu pomocy technicznej

  Na ekranie Pomoc znajdują się materiały z zakresu pomocy technicznej, w tym wskazówki dotyczące użycia telewizora i rozwiązywania problemów.

  Wskazówki: W pewnych modelach na ekranie Pomoc widoczny jest kod QR, którego można użyć do wyświetlenia informacji z zakresu pomocy technicznej na urządzeniu mobilnym. Jest to zalecane, gdy chcesz obsługiwać telewizor, oglądając informacje na oddzielnym ekranie.

  Jeśli wolisz przeglądać informacje na ekranie telewizora, każda sekcja zapewnia dostęp do innych treści.

  3. Użyj funkcji wyszukiwania

  Znakomitym punktem wyjścia jest funkcja wyszukiwania. Słowa kluczowe można wprowadzać głosowo lub przy użyciu klawiatury ekranowej.
  Ekran funkcji wyszukiwania w pomocy BRAVIA. U góry ekranu widać okienko wyszukiwania.

  4. Znajdź informacje z zakresu pomocy technicznej

  Karta „Informacje pomocnicze” pozwala szybko przejść na stronę pomocy technicznej poświęconą telewizorowi. Klikając przycisk Pokaż więcej, możesz rozwinąć następujące sekcje na stronie pomocy technicznej:

  • Popularne artykuły
  • Ważne informacje o produktach i wiadomości dotyczące telewizora
  • Lista pytań i odpowiedzi (Q&A) odnoszących się do telewizora

  5. Zapoznaj się z instrukcją obsługi telewizora (Przewodnikiem pomocniczym)

  Zapoznaj się z Przewodnikiem pomocniczym, aby poznać wszystkie możliwości telewizora lub rozwiązania ewentualnych problemów. Przewodnik pomocniczy jest podzielony na rozdziały i zawiera informacje o konkretnym modelu (np. ustawienia, opcje, procedury rozwiązywania problemów).

  6. Stan i diagnostyka

  Ten panel pozwala sprawdzić informacje systemowe o telewizorze (w tym numer seryjny), wyświetlić stan sieci i przeprowadzić diagnostykę sygnału.

  Mamy nadzieję, że uznasz ulepszoną funkcję Pomocy BRAVIA za przydatną. Zachęcamy do jej częstego używania!