Identyfikator artykułu : 00182956 / Ostatnia modyfikacja : 14.02.2018

Przy otwieraniu przeglądarki internetowej pojawia się biały ekran.

  Jeśli przy otwieraniu przeglądarki internetowej pojawia się biały ekran, należy wykonać poniższe czynności.

  • Wyłącz zasilanie i odłącz przewód zasilający. Następnie z powrotem podłącz przewód zasilający i włącz zasilanie.
  • Jeśli dostępny jest serwis Netflix, wykonaj poniższą procedurę.
   1.  Zaloguj się do serwisu Netflix.
   2.  Uruchom przeglądarkę internetową.
   3.  Pojawi się biały ekran.
   4.  Naciśnij przycisk Netflix na pilocie.
   5.  Wyjdź z serwisu Netflix.
   6.  Ponownie uruchom przeglądarkę internetową.