Identyfikator artykułu : 00178638 / Ostatnia modyfikacja : 04.08.2017Drukowanie

Rejestracja urządzenia pamięci masowej nie dochodzi do końca, a zawartość ekranu przestaje się zmieniać.

    Rejestrowane urządzenie USB może mieć za dużą pojemność. Ponów próbę, używając urządzenia USB o pojemności nie większej niż 256 GB.