Identyfikator artykułu : 00177829 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019

Nie działa funkcja łączności Wi-Fi Direct. / Nie można połączyć telewizora i telefonu komórkowego.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Zapoznaj się z poniższymi informacjami.

 • Urządzenia bezprzewodowe, takie jak routery, telefony, odbiorniki telewizyjne, odbiorniki radiowe, kamery czy urządzenia Bluetooth, jak również kuchenki mikrofalowe emitują silne fale radiowe, które mogą zakłócać działanie funkcji Wi-Fi Direct.
  Zaleca się, aby w czasie korzystania z funkcji Wi-Fi Direct urządzenia bezprzewodowe tego rodzaju znajdowały się daleko od telewizora.
 • Ponieważ w paśmie częstotliwości 2,4 GHz często występują zakłócenia, zdarzają się też kolizje pakietów. W celu poprawy jakości obrazu nasze telewizory są wyposażone w rozwiązania, które redukują zakłócenia. Oprogramowanie telewizora nie może jednak zapewnić pełnej ochrony przez stratami pakietów w transmisji.
 • Spróbuj rozwiązać problem, wyłączając telewizor pilotem i z powrotem go włączając.
 • Skasuj zarejestrowane urządzenia i zarejestruj je na nowo.
  Jak skasować zarejestrowane urządzenia
  1. Naciśnij przycisk Home (głównego menu) na pilocie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. Wybierz opcję Ustawienia systemowe.
  4. Wybierz opcję Konfiguruj.
  5. Wybierz opcję Sieć.
  6. Wybierz opcję Ustawienia Wi-Fi Direct, po czym naciśnij przycisk OPTIONS na pilocie.
  7. Wskaż opcję Pokaż listę urządzeń/usuń, naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz opcję Usuń wszystko.
 • Jeśli dostępne jest nowe oprogramowanie telewizora, pobierz je i zaktualizuj telewizor.
  Aby zaktualizować oprogramowanie przez sieć, wykonaj następujące czynności:
  1. Naciśnij przycisk Home (głównego menu) na pilocie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. Wybierz opcję Pomoc techniczna.
  4. Wybierz opcję Aktualizacja oprogram..
  5. Wybierz opcję Sieć.

UWAGA: W przypadku zrywania połączenia lub jego niezadowalającej jakości spróbuj użyć innego urządzenia mobilnego lub ponownie uruchomić urządzenie mobilne.