Identyfikator artykułu : 00178626 / Ostatnia modyfikacja : 24.06.2022Drukowanie

Dlaczego w gnieździe DIGITAL OUT (OPTICAL) widać światło z czerwonej diody LED?

    Światło z czerwonej diody LED w gnieździe DIGITAL OUT (OPTICAL) widać, gdy do telewizora włożony jest adapter cyfrowego złącza audio, do którego nie został podłączony przewód optyczny.


    Aby uniknąć emisji czerwonego światła z gniazda DIGITAL OUT (OPTICAL), podłącz przewód optyczny do adaptera cyfrowego złącza audio. Jeśli przewód optyczny nie będzie podłączony, odłącz adapter cyfrowego złącza audio od telewizora.

    tv_back_painel


    UWAGA: Jeśli do zainstalowanego adaptera cyfrowego złącza audio nie jest podłączony przewód optyczny, nie należy spoglądać bezpośrednio na światło emitowane ze złącza, ponieważ może ono spowodować ból oka lub uczucie dyskomfortu.


    Adapter cyfrowego złącza audio uaktywnia funkcję wyjścia optycznego i włącza emisję światła z diody LED.