Identyfikator artykułu : 00177669 / Ostatnia modyfikacja : 14.02.2018

W trybie czuwania, pomimo naciśnięcia przycisku YouTube lub Netflix na pilocie, aplikacja czasem się nie uruchamia.

    Jeśli w trybie czuwania rozpocznie się nagrywanie z użyciem programatora nagrywania, aplikacja nie będzie się uruchamiać pomimo naciśnięcia przycisku YouTube lub Netflix. W takim przypadku należy włączyć telewizor pilotem i uruchomić aplikację.


    UWAGA: Problem ten występuje tylko przy włączonej funkcji nagrywania w trybie czuwania.