Identyfikator artykułu : 00177309 / Ostatnia modyfikacja : 13.02.2019Drukowanie

Jak sprawdzić, czy telewizor wykrył materiał HDR? –

  Należy sprawdzić następujące możliwości.

  UWAGA: Jeśli używasz serii XE70xx_X70xxE_X72xE lub serii X67xxE_X69xE, kliknij tutaj.

  W przypadku HDMI, USB

   1. Naciśnij przycisk i+ na pilocie.
   2. Na ekranie pojawi się informacja Scena: Auto (HDR).

   Lub

   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
   2. Wybierz opcję Ustawienia.
   3. Wybierz opcję Ustawienia systemowe.
   4. Wybierz opcję Obraz.
   5. W sekcji Tryb obrazu pojawi się wskazanie HDR-Gra lub HDR-Kino.
  • W przypadku IPTV

   1. Naciśnij przycisk Option na pilocie.
   2. Wybierz opcję Obraz.
   3. W sekcji Tryb obrazu pojawi się wskazanie HDR-Kinowy.

  UWAGA: Telewizor automatycznie wykrywa materiały HDR, gdy funkcja Wybór sceny jest ustawiona na Automat., a materiał HDR zawiera znacznik HDR.


  Seria XE70xx_X70xxE_X72xE lub seria X67xxE_X69xE:

  • W przypadku HDMI, USB, cyfrowego sygnału radiowego

   1. Naciśnij przycisk i+ na pilocie.
   2. Na ekranie pojawi się informacja Scena: Auto (HDR).

   Lub

   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
   2. Wybierz opcję Ustawienia.
   3. Wybierz opcję Ustawienia systemowe.
   4. Wybierz opcję Obraz.
   5. W sekcji Tryb obrazu pojawi się wskazanie HDR-Żywy lub HDR-Wideo.
  • W przypadku IPTV

   1. Naciśnij przycisk Option na pilocie.
   2. Wybierz opcję Obraz.
   3. W sekcji Tryb obrazu pojawi się wskazanie HDR-Żywy lub HDR-Wideo.

  UWAGA: Telewizor automatycznie wykrywa materiały HDR, gdy funkcja Wybór sceny jest ustawiona na Automat., a materiał HDR zawiera znacznik HDR.