Identyfikator artykułu : 00175136 / Ostatnia modyfikacja : 31.03.2021

Przy łączeniu odtwarzacza WALKMAN® i głośnika przez łącze Bluetooth zdarzają się zakłócenia, przerwy w dźwięku i przeskakiwanie dźwięku w przód.

  Kiedy odtwarzacz WALKMAN® i głośnik łączone są przez łącze Bluetooth drugi lub kolejny raz, mogą wystąpić zakłócenia przypominające odgłosem burzę piaskową, przerwy w dźwięku i przeskakiwanie dźwięku w przód.

  W takim przypadku należy ponownie połączyć urządzenia przez łącze Bluetooth, używając funkcji NFC (Near Field Communication)  .

  • Przykłady symbolu N na urządzeniu.

   Słuchawki

    Głośnik

    Obraz  Obraz

  UWAGA: Nie wszystkie słuchawki i głośniki Sony mają funkcję NFC. Aby sprawdzić, czy produkt Sony jest wyposażony w tę funkcję, należy zapoznać się z jego danymi technicznymi lub dostarczoną z nim instrukcją obsługi.