Identyfikator artykułu : 00174084 / Ostatnia modyfikacja : 02.04.2019

Jak przeprowadzić test jakości obrazu i dźwięku w telewizorze?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

W razie wątpliwości, czy telewizor prawidłowo wyświetla obraz lub odtwarza dźwięk, istnieje prosty sposób na weryfikację ewentualnych nieprawidłowości.

Testowanie obrazu i dźwięku

Wykonaj poniższe czynności, aby przeprowadzić test obrazu i dźwięku.

 1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
 2. Z kategorii Ustawienia wybierz opcję Obraz(Pomoc).
 3. Wybierz opcję Objawy dotyczące obrazu lub dźwięku.
 4. Wybierz opcję Start, aby przeprowadzić test obrazu i dźwięku.
 5. Odtworzony zostanie obraz i dźwięk kontrolny.
  Sprawdź, czy wyświetlanie obrazu i odtwarzanie dźwięku odbywa się prawidłowo.
  Aby przerwać test, naciśnij przycisk BACK na pilocie.
 6. Po zakończeniu pojawia się ekran Test obrazu i dźwięku zakończony!.
 7. Aby powtórzyć test, wybierz opcję Uruchom ponownie test.
 8. Aby zakończyć test, wybierz opcję Zakończ.