Identyfikator artykułu : 00174084 / Ostatnia modyfikacja : 02.04.2019

Jak przeprowadzić test jakości obrazu i dźwięku w telewizorze?

  W razie wątpliwości, czy telewizor prawidłowo wyświetla obraz lub odtwarza dźwięk, istnieje prosty sposób na weryfikację ewentualnych nieprawidłowości.

  Testowanie obrazu i dźwięku

  Wykonaj poniższe czynności, aby przeprowadzić test obrazu i dźwięku.

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Z kategorii Ustawienia wybierz opcję Obraz(Pomoc).
  3. Wybierz opcję Objawy dotyczące obrazu lub dźwięku.
  4. Wybierz opcję Start, aby przeprowadzić test obrazu i dźwięku.
  5. Odtworzony zostanie obraz i dźwięk kontrolny.
   Sprawdź, czy wyświetlanie obrazu i odtwarzanie dźwięku odbywa się prawidłowo.
   Aby przerwać test, naciśnij przycisk BACK na pilocie.
  6. Po zakończeniu pojawia się ekran Test obrazu i dźwięku zakończony!.
  7. Aby powtórzyć test, wybierz opcję Uruchom ponownie test.
  8. Aby zakończyć test, wybierz opcję Zakończ.