Identyfikator artykułu : 00174237 / Ostatnia modyfikacja : 24.04.2024Drukowanie

Ustawienia zegara samorzutnie się zmienia.

  Sprawdź w menu ustawienie funkcji Setting Clock Time (CT) (Nastawianie zegara).

  Jeśli funkcja Setting Clock Time (CT) (Nastawianie zegara) jest ustawiona na ON (WŁ.), zegar będzie nastawiany na podstawie danych odebranych ze stacji radiowej, bez względu na ich poprawność.

  Poniżej zamieszczono przykładową procedurę nastawiania zegara.
  Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi produktu.

  1. Naciśnij przycisk HOME, po czym dotknij opcji Settings (Ustawienia).
  2. Dotknij ikony Obraz, a następnie opcji Clock Adjust (Nastawianie zegara). Pojawi się ekran ustawień.
  3. Dotykając przycisków Obraz, nastaw godzinę i minuty.
  4. Po nastawieniu zegara, wybierz opcję Set (Ustaw).
  5. Ustawianie zostało zakończone i zegar rozpoczyna pracę.