Identyfikator artykułu : 00173432 / Ostatnia modyfikacja : 15.06.2021Drukowanie

Sound Organizer zastępuje Digital Voice Editor

  Przedstawiamy program Sound Organizer

  31 marca 2017 r. przestanie być dostępny program komputerowy Digital Voice Editor (wersja 3.3), który służył do importowania, odtwarzania i edytowania plików z nagraniami z dyktafonów cyfrowych.

  Zostanie on zastąpiony programem Sony Sound Organizer (wersja 1.6). Ta bezpłatna aplikacja audio pełni tę samą funkcję co program Digital Voice Editor.

  >> Pobierz program Sound Organizer (wersja 1.6)

  >> Pobierz program Sound Organizer (wersja 2.0) - ICD-UX560 & ICD-SX2000

  Jak zaimportować pliki do programu Sound Organizer

  Istnieje kilka sposobów importowania plików z komputera do programu Sound Organizer:

  Technika „przeciągnij i upuść”

  1. Wskaż na pasku bocznym bibliotekę, do której chcesz dodać plik. Do wyboru są biblioteki „Recording files [Voice]” (Pliki z nagraniami [Głos]) lub [Music] (Muzyka).
  2. Przeciągnij żądane pliki i upuść je na listę.
  3. Kliknij przycisk „Import” (Importuj) lub „OK”.

  Wskazywanie plików lub folderów

  1. Z menu [File] (Plik) u góry ekranu wybierz polecenie „Import Recorded Voice File” (Importuj plik z nagraniem głosu) lub „Import Recorded Audio Folder” (Importuj folder z nagraniami audio).
  2. Wskaż pliki/foldery, które chcesz zaimportować.
  3. Kliknij przycisk „Import” (Importuj) lub „OK”.

  Importowanie biblioteki muzycznej

  1. Z menu [File] (Plik) u góry ekranu wybierz polecenie „Import Music File” (Importuj plik z muzyką) lub „Import Music Folder” (Importuj folder z muzyką).
  2. Wskaż pliki/foldery, które chcesz zaimportować.
  3. Kliknij przycisk „Import” (Importuj) lub „OK”.