Identyfikator artykułu : 00171537 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Podczas reprodukcji dźwięku przez łącze Bluetooth niestabilne staje się odtwarzanie filmów przez łącze Wi-Fi.

    Zmień ustawienie Bluetooth na takie, przy którym priorytetem jest stabilność połączenia.

    1. Z ekranu głównego wybierz opcję Obraz (Setup (Ustawienia)).
    2. Wybierz opcję Bluetooth Settings (Ustawienia Bluetooth).
    3. Wybierz opcję Wireless Playback Quality (Jakość odtwarzania bezprzewodowego).
    4. Wybierz opcję Connection (Połączenie).