Identyfikator artykułu : 00171537 / Ostatnia modyfikacja : 04.08.2017

Podczas reprodukcji dźwięku przez łącze Bluetooth niestabilne staje się odtwarzanie filmów przez łącze Wi-Fi.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Zmień ustawienie Bluetooth na takie, przy którym priorytetem jest stabilność połączenia.

  1. Z ekranu głównego wybierz opcję Obraz (Setup (Ustawienia)).
  2. Wybierz opcję Bluetooth Settings (Ustawienia Bluetooth).
  3. Wybierz opcję Wireless Playback Quality (Jakość odtwarzania bezprzewodowego).
  4. Wybierz opcję Connection (Połączenie).