Identyfikator artykułu : 00171466 / Ostatnia modyfikacja : 07.06.2021Drukowanie

Rozwiązywanie problemu z ciągłym ponownym uruchamianiem się telewizora Sony Android TV (SD85, XD85, XD93, XD94, X93C, X90C, X85C, X83C, X80C, S85C, S80C, W85C, W80C, W75C, XE80, XE85, XE93, XE94, XE90 i A1 Series)

  UWAGA: Ten artykuł dotyczy serii: SD85, XD85, XD93, XD94, X93C, X90C, X85C, X83C, X80C, S85C, S80C, W85C, W80C, W75C, XE80, XE85, XE93, XE94, XE90 i A1 Series

  Przepraszamy za to, że próba aktualizacji oprogramowania telewizora spowodowała problem z ponownym uruchamianiem. Aby dowiedzieć się, jak go rozwiązać, prosimy o zapoznanie się z wymienionymi poniżej przypadkami.

  1. Przypadek A – Marshmallow i Nougat
  2. Przypadek B – Lollipop

  Przypadek A – Marshmallow i Nougat

  Jeśli pojawia się następujący ekran rozruchowy, prosimy o wykonanie poniższej procedury:

  Ważne: W rzadkich przypadkach może być konieczne wykonanie tej procedury do 5 razy (od początku) zanim problem zostanie rozwiązany:
   

  Marshmallow — ponowne uruchamianie


  1. Wyłącz przewód zasilający z gniazdka sieci energetycznej.
  2. Naciśnij i przytrzymaj przyciski [VOL-] oraz [Power] (zasilania) na telewizorze (nie na pilocie).

  Obraz

  3. Z powrotem włącz przewód zasilający do gniazdka, przez cały czas trzymając przyciski [VOL-] i [Power] (zasilania) na telewizorze.
  4. Po upływie około 30 sekund dioda stanu zapali się na zielono.
  5. Puść przyciski.
  6. Jeśli proces został zaimplementowany poprawnie, pojawi się zielona maskotka Androida. (Jeśli maskotka Androida nie pojawi się na ekranie, proszę powtórzyć kroki 1-5 aż do jej pojawienia się). Po zakończeniu tej części procesu, telewizor uruchomi się ponownie dwukrotnie - wyświetlając ekran animacji startowej Sony i Androida/logo - przed powrotem do ekranu wstępnej konfiguracji BRAVIA. Jeśli nie nastąpi to po piątej próbie, prosimy o kontakt z naszą linią pomocy technicznej w celu uzyskania dalszej pomocy.
  7. Wykonaj konfigurację początkową. Nie dostrajaj jednak żadnych kanałów ani nie rejestruj konta Google.
  8. Po wyświetleniu menu HOME (głównego) wybierz opcje [Ustawienia] > [Pamięć i resetowanie], a następnie przywróć ustawienia fabryczne.
  9. Dokończ przywracanie ustawień fabrycznych.
  10. Kiedy na telewizorze z powrotem pojawi się ekran konfiguracji początkowej, przeprowadź konfigurację w normalny sposób (dodając ustawienia kanałów, konto Google itd.)  

  Przypadek B – Lollipop

  Jeśli pojawia się poniższy ekran rozruchowy, prosimy o kontakt.

  Lollipop — ponowne uruchamianie