Identyfikator artykułu : 00171466 / Ostatnia modyfikacja : 19.03.2018

Rozwiązywanie problemu z ciągłym ponownym uruchamianiem się telewizora Sony Android TV

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

UWAGA: Ten artykuł dotyczy serii
SD85, XD85, XD93, XD94, X93C, X90C, X85C, X83C, X80C, S85C, S80C, W85C, W80C, W75C, XE80, XE85, XE93, XE94, XE90 i A1 Series

Przepraszamy za to, że próba aktualizacji oprogramowania telewizora spowodowała problem z ponownym uruchamianiem. Aby dowiedzieć się, jak go rozwiązać, prosimy o zapoznanie się z wymienionymi poniżej przypadkami.

Przypadek A – Marshmallow i Nougat
Przypadek B – Lollipop

Przypadek A

Jeśli pojawia się następujący ekran rozruchowy, prosimy o wykonanie poniższej procedury:

Marshmallow — ponowne uruchamianie


1. Wyłącz przewód zasilający z gniazdka sieci energetycznej.
2. Naciśnij i przytrzymaj przyciski [VOL-] oraz [Power] (zasilania) na telewizorze (nie na pilocie).

Obraz

3. Z powrotem włącz przewód zasilający do gniazdka, przez cały czas trzymając przyciski [VOL-] i [Power] (zasilania) na telewizorze.
4. Po upływie około 30 sekund dioda stanu zapali się na zielono.
5. Puść przyciski.
6. Telewizor dwukrotnie uruchomi się ponownie, a następnie pojawi się ekran konfiguracji początkowej.
7. Wykonaj konfigurację początkową. Nie dostrajaj jednak żadnych kanałów ani nie rejestruj konta Google.
8. Po wyświetleniu menu HOME (głównego) wybierz opcje [Ustawienia] > [Pamięć i resetowanie], a następnie przywróć ustawienia fabryczne.
9. Dokończ przywracanie ustawień fabrycznych.
10. Kiedy na telewizorze z powrotem pojawi się ekran konfiguracji początkowej, przeprowadź konfigurację w normalny sposób (dodając ustawienia kanałów, konto Google itd.)  

Przypadek B

Jeśli pojawia się poniższy ekran rozruchowy, prosimy o kontakt.
 

Lollipop — ponowne uruchamianie