Identyfikator artykułu : 00170100 / Ostatnia modyfikacja : 22.08.2017

Przypomnienie o aktualizacjach oprogramowania układowego radioodtwarzaczy MEX-N4100/5100BT

    Szanowni Użytkownicy!

    Pragniemy przypomnieć, że dostępna jest aktualizacja oprogramowania układowego następujących radioodtwarzaczy samochodowych:

    Aktualizacja ta wprowadza ogólne ulepszenia w działaniu radioodtwarzacza. Eliminuje między innymi rzadkie przypadki samoczynnego resetowania się radioodtwarzacza w momencie przełączenia zapłonu ze stanu ACC OFF (akcesoria wyłączone) w stan ACC on (akcesoria włączone). Usuwa także problem, który uniemożliwia włączenie radioodtwarzacza lub wyprowadzenie go ze stanu uśpienia po uruchomieniu silnika samochodu.

    Problemy te można całkowicie wyeliminować, aktualizując oprogramowanie układowe produktu do najnowszej wersji. W tym celu należy skorzystać z zamieszczonych powyżej hiperłączy do stron pobierania oprogramowania układowego poszczególnych produktów.

    Aby zaktualizować oprogramowanie radioodtwarzacza samochodowego, należy postępować zgodnie z instrukcją znajdującą się na stronie pobierania oprogramowania.