Identyfikator artykułu : 00168455 / Ostatnia modyfikacja : 07.07.2017Drukowanie

Panel dotykowy nie reaguje lub reaguje źle

    Po kilkusekundowej przerwie w użyciu panel dotykowy tego produktu przełącza się w tryb oszczędzania energii.

    W trybie oszczędzania energii maleje czułość wyświetlacza. Z tego powodu panel dotykowy może nie reagować dotąd, aż zostanie mocno dotknięty ruchem od góry.
    Po dotknięciu środka wyświetlacza tryb oszczędzania energii wyłączy się, a czułość panelu powróci do normy.