Identyfikator artykułu : 00168086 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Zakłócenia między utworami

    Zakłócenia mogą wystąpić przy zmianie częstotliwości próbkowania w czasie ciągłego odtwarzania utworów o różnych częstotliwościach próbkowania.
    Dla zapewnienia optymalnego przetwarzania sygnału urządzenie dokonuje wewnętrznej konwersji dostosowanej do formatu sygnału wejściowego.
    Wewnętrzne przetwarzanie sygnału może być przyczyną bardzo niewielkiej ilości zakłóceń, które nie świadczą o uszkodzeniu.