Identyfikator artykułu : 00167733 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Nie słychać dźwięku dodatkowego z telewizora. (SRS-ZR7, HT-ZR5P)

    Sprawdzić następujące ustawienia.

    • Wybierz dźwięk dodatkowy przełącznikiem wyboru dźwięku w telewizorze.
    • Zmień w telewizorze ustawienie wyjściowego dźwięku na PCM.