Identyfikator artykułu : 00165037 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2017

Jak przy użyciu programu Media Go tworzyć listy odtwarzania i przesyłać je do urządzenia

Jak tworzyć listy odtwarzania, aby słuchać ulubionych utworów/piosenek w żądanej kolejności?

  Poniżej opisano, jak użyć programu Media Go do tworzenia list odtwarzania i ich przesyłania do współpracujących urządzeń, takich jak Walkman.

  UWAGA:

  • Lista odtwarzania to lista utworów/piosenek, które mają być odtwarzane. Można zebrać ulubione utwory/piosenki i odtwarzać je w żądanej kolejności.
  • Do tworzenia list odtwarzania i ich przesyłania do współpracujących urządzeń, takich jak Walkman, można użyć programu Media Go.
  • Na komputerze należy wcześniej zainstalować program Media Go.

   Pobierz program Media Go z następującej strony internetowej:
   Sony Media Go

  1. Uruchom program Media Go i w lewym menu (oknie nawigacji) kliknij kolejno BibliotekaListy odtwarzania.

   [A] Lewe menu
   [B] Listy odtwarzania
   Media Go_01

  2. W menu wyświetlanym u dołu okna kliknij opcję New Playlist (Nowa lista odtwarzania).

   [C] Nowa lista odtwarzania
   Media Go_02

  3. Kiedy pojawi się okno New Playlist (Nowa lista odtwarzania), wpisz nazwę listy.
   Media Go_03

   UWAGA: Upewnij się, że utworzona lista pojawiła się w lewym menu i w oknie Listy odtwarzania.
   Media Go_04

  4. W lewym menu kliknij kolejno opcje BibliotekaMuzyka, po czym wskaż utwory/piosenki, które chcesz dodać do utworzonej listy odtwarzania.

   Media Go_05

   UWAGA:

   • Wybrane utwory/piosenki są wyróżniane kolorem niebieskim.
   • Aby wybrać wiele utworów/piosenek naraz, klikaj je, trzymając wciśnięty klawisz Ctrl.
  5. Click the Destination: Kliknij listę rozwijaną Miejsce docelowe: u dołu okna i wybierz jako miejsce docelowe listę odtwarzania utworzoną podczas wykonywania czynności 3.
   Następnie kliknij przycisk Dodaj do, aby dodać wybrane utwory/piosenki do listy odtwarzania.

   [D] Dodaj do
   Media Go_06

   UWAGA:

   • Click Library - Playlists in the left menu. You can confirm the tracks/songs you have added.
   • Możesz zmienić kolejność utworów/piosenek, przeciągając je i upuszczając.
  6. Prześlij listę odtwarzania do współpracującego urządzenia, takiego jak Walkman.

   1. Uruchom program Media Go i podłącz współpracujące urządzenie do komputera.
   2. W lewym menu kliknij kolejno opcje BibliotekaListy odtwarzania, po czym wskaż listę odtwarzania, którą chcesz przesłać.
  7. Sprawdź, czy podłączone urządzenie pojawia się na liście rozwijanej Miejsce docelowe:, po czym kliknij przycisk Dodaj listę odtwarzania do, aby rozpocząć przesyłanie listy odtwarzania.

   [E] Dodaj listę odtwarzania do
   Media Go_08

   UWAGA: Kliknij symbol strzałka w prawo widoczny obok nazwy podłączonego urządzenia w lewym menu, po czym wybierz przesłaną listę odtwarzania. Jeśli wyświetlone zostaną dodane do niej utwory/piosenki, lista odtwarzania została prawidłowo przesłana do urządzenia.

  8. Po sprawdzeniu, że lista odtwarzania została prawidłowo przesłana, kliknij symbol wysuń obok nazwy podłączonego urządzenia.
   Upewnij się, że nazwa zniknęła, po czym odłącz urządzenie od komputera.