Identyfikator artykułu : 00163428 / Ostatnia modyfikacja : 30.03.2018Drukowanie

Nie przeprowadzono konfiguracji sterowania amplitunerem wielokanałowym

    Odłącz i ponownie podłącz złącze modułu IR Blaster, po czym ponów próbę konfiguracji sterowania amplitunerem wielokanałowym.

    UWAGA: Zjawisko to może wystąpić, jeśli funkcja Konfig. sterowania odbiornikiem AV zostanie użyta przed wybraniem funkcji Konfiguracja sterowania dekoderem.