Identyfikator artykułu : 00161829 / Ostatnia modyfikacja : 02.06.2022Drukowanie

Zasady prywatności dotyczące Aplikacja Przenośny Projektor do wyświetlania z bardzo małej odległości

  Zasady prywatności dotyczące Aplikacja Przenośny Projektor do wyświetlania z bardzo małej odległości

  Niniejszy dokument wyjaśnia następujące kwestie:

  i. Sposób, w jaki firma Sony Corporation (w dalszej części zwana "firmą Sony") może odczytywać, gromadzić, wykorzystywać i/lub przechowywać informacje o użytkowaniu "Aplikacja Przenośny Projektor do wyświetlania z bardzo małej odległości".

  ii. Sposób kontaktu z firmą Sony.

  Należy zapoznać się z niniejszym dokumentem i określić, czy użytkownik zgadza się z jego postanowieniami poprzez kliknięcie przycisku lub pola wyboru oznaczającego zgodę lub jej brak. Niniejszy dokument obowiązuje wraz z innymi zasadami prywatności, które mogą określać interakcje użytkownika z dowolnymi podmiotami współpracującymi, spółkami zależnymi, produktami, programami lub usługami firmy Sony.

  1. Informacje o Aplikacja Przenośny Projektor do wyświetlania z bardzo małej odległości

  Aplikacja przenośnego projektora do wyświetlania z bardzo małej odległości jest aplikacją wymaganą do korzystania z tego projektora.

  2.:Informacje gromadzone podczas użytkowania Aplikacja Przenośny Projektor do wyświetlania z bardzo małej odległości (w dalszej części zwanej "aplikacją")

  Informacje gromadzone automatycznie

  Firma Sony może automatycznie otrzymywać pewne informacje, gdy użytkownik korzysta z aplikacji:

  § informacje o urządzeniu zarejestrowanym w aplikacji przez użytkownika
  (np. identyfikator urządzenia, nazwa modelu czy nazwa producenta);

  § informacje o aplikacji (np. identyfikator oraz wersja aplikacji);

  § informacje o sposobie korzystania z aplikacji.

  Powyższe informacje będą przesyłane z unikatowym numerem przypisanym do urządzeń, na których zainstalowano aplikację. Pozwala to firmie Sony rozróżnić dane pochodzące z różnych urządzeń.

  Powyższe informacje są wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych. Firma Sony nie będzie wysyłać użytkownikom żadnych niechcianych komunikatów marketingowych.

  Aby zatrzymać automatyczne gromadzenie danych, należy przestać korzystać z aplikacji lub ją odinstalować.

  3. W jaki inny sposób firma Sony wykorzystuje informacje o użytkownikach?

  W celu opracowywania przyszłych produktów i usług

  Firma Sony może gromadzić i/lub analizować informacje, o których mowa w punkcie 2, aby udoskonalać istniejące lub opracowywać nowe produkty lub usługi.

  W celu ochrony siebie i swoich użytkowników

  Firma Sony może gromadzić i/lub analizować informacje, o których mowa w punkcie 2, aby identyfikować potencjalne zagrożenia i chronić siebie, podmioty współpracujące oraz swoich użytkowników.

  4. Kto jeszcze ma dostęp do informacji o użytkownikach?

  Firma Sony nie będzie udostępniać danych użytkowników żadnym innym podmiotom.

  5. Przechowywanie danych i zarządzanie informacjami

  Firma Sony będzie przechowywać dane, o których mowa w punkcie 2, w okresie korzystania z aplikacji przez użytkownika oraz przez pół roku od zakończenia korzystania z niej przez użytkownika. Jeśli użytkownik chce, aby firma Sony usunęła dane otrzymane od niego za pośrednictwem aplikacji, powinien skontaktować się z lokalnym oddziałem Sony, którego dane można znaleźć w witrynie http://www.sony-europe.com. Odpowiemy w rozsądnym terminie. Do prawidłowego działania aplikacji mogą być wymagane niektóre lub wszystkie dane otrzymywane od użytkowników. Przepisy prawa mogą też nałożyć na firmę Sony obowiązek przechowywania niektórych informacji.

  6. Przesyłanie informacji o użytkownikach między krajami

  Aplikacja jest dostępna dla użytkowników z całego świata. Informacje o użytkowniku będą przesyłane do państw spoza Europejskiej Strefy Ekonomicznej, w tym w szczególności do Japonii, i/lub poza kraj zamieszkania użytkownika w celach określonych w punktach 2 i 3, a także przetwarzane i przechowywane w tych krajach. Informacje o użytkowniku będą przetwarzane przez pracowników spoza Europejskiej Strefy Ekonomicznej i/lub kraju zamieszkania użytkownika działających na zlecenie nasze lub jednego z naszych usługodawców. Powyższe informacje mogą być widoczne dla pracowników z tych krajów. Obowiązujące w tych krajach przepisy ochrony danych i prywatności mogą nie oferować takiego samego poziomu ochrony, jaki obowiązuje w Europejskiej Strefie Ekonomicznej i/lub kraju zamieszkania użytkownika. Może w nich obowiązywać mniejsza liczba praw dotyczących informacji o użytkownikach.

  7. Bezpieczeństwo

  Firma Sony stosuje uzasadnione środki bezpieczeństwa opracowane z myślą o zapobieganiu utracie, nieprawidłowemu wykorzystaniu i modyfikacji danych. Pomimo że firma Sony podejmuje odpowiednie kroki w celu ochrony informacji o użytkownikach, nie może zagwarantować bezpieczeństwa informacji przesyłanych do niej za pośrednictwem aplikacji ani informacji przechowywanych na jej serwerach lub w systemach zleceniobiorców.

  8. Zasady dotyczące dzieci

  Firma Sony przestrzega wszelkich obowiązujących praw i przepisów odnoszących się do gromadzenia, przechowywania oraz używania danych osobowych dotyczących dzieci. Rodzic lub opiekun dziecka, które mogło przekazać nam dane osobowe bez odpowiedniej zgody, powinien skontaktować się z nami w sposób opisany poniżej.

  9. Prawa ochrony prywatności

  W niektórych krajach, w tym tych należących do Europejskiej Strefy Ekonomicznej, użytkownicy mają pewne prawa w odniesieniu do ich danych osobowych przechowywanych przez firmę Sony. Należy do nich prawo do uzyskania kopii danych osobowych, które firma Sony przechowuje na temat użytkownika, a także prawo do korygowania, modyfikowania, usuwania lub blokowania tych informacji. Jeśli użytkownik chce skorzystać z którekolwiek z powyższych praw, powinien skontaktować się z lokalnym oddziałem Sony, którego dane można znaleźć w witrynie: http://www.sony-europe.com

  10. Zmiany

  Firma Sony może sporadycznie aktualizować niniejszy dokument z dowolnego powodu.
  Firma Sony powiadomi o jakichkolwiek zmianach w niniejszym dokumencie za pośrednictwem aplikacji.
  Zasady prywatności można przejrzeć w dowolnej chwili poprzez kliknięcie następującego łącza URL: Privacy policy

  11. Dane kontaktowe

  W przypadku jakichkolwiek pytań lub obaw dotyczących niniejszego dokumentu lub chęci skorzystania z któregokolwiek z praw dotyczących danych osobowych należy skontaktować się z lokalnym oddziałem Sony, którego dane można znaleźć w witrynie: http://www.sony-europe.com

  Data ostatniej aktualizacji: 09/09/2016