Identyfikator artykułu : 00160304 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018

Nie jest możliwe połączenie subwoofera z głośnikiem w formie listwy lub subwoofer nie emituje dźwięku

  Ten artykuł pomaga w rozwiązywaniu problemów związanych z łącznością między głośnikiem w formie listwy a subwooferem Sony oraz w sytuacji braku dźwięku z subwoofera.

  Spróbuj rozwiązać ten problem, wykonując 6 poniższych czynności:

  1. Materiał audio
  2. Połączenie subwoofer – głośnik w formie listwy
  3. Night Mode
  4. Głośność subwoofera
  5. Tryb Bluetooth (nadajnik/odbiornik)
  6. Resetowanie

  1. Materiał audio

   Upewnij się, że materiał audio odtwarzany przez głośnik w formie listwy/subwoofer zawiera informacje dla subwoofera. Przykładowo, jeżeli muzyka nie zawiera dźwięków o niskiej częstotliwości (zazwyczaj linii basu i uderzeń w perkusję), dźwięk z subwoofera będzie bardzo słaby lub niesłyszalny.

  2. Połączenie subwoofer – głośnik w formie listwy

   Sprawdź, czy połączenie bezprzewodowe między subwooferem a głośnikiem w formie listwy jest prawidłowo skonfigurowane. W razie wątpliwości wykonaj je ponownie.

   UWAGA: Sprawdź, czy do połączenia głośnika w formie listwy z telewizorem służy przewód HDMI i czy w telewizorze wybrany jest port HDMI, do którego został podłączony głośnik w formie listwy. Do wykonania procedury połączenia potrzebny jest obraz na ekranie telewizora.

   Procedura łączenia z subwooferem

   UWAGA
   : Upewnij się także, że nie występują elementy zakłócające sygnał bezprzewodowy między głośnikiem w formie listwy a subwooferem (pobliskie sieci bezprzewodowe, metalowe przedmioty itp.)

  3. Night Mode (Tryb „noc”)

   Sprawdź, czy włączony jest tryb „noc” (Night Mode). Tryb „noc” jest przeznaczony do użytku nocą, gdy wymagane jest ograniczenie ogólnego poziomu głośności. Znacznie zmniejsza on poziom dźwięku z subwoofera.

   1. Naciśnij przycisk NIGHT na pilocie głośnika w formie listwy.
    Przycisk trybu „noc”
   2. Naciskając przycisk, zmień ustawienie trybu „noc” na [Off] (Wył.).

  4. Głośność subwoofera

   Niektóre modele subwooferów umożliwiają regulowanie głośności subwoofera niezależnie od głośności głośnika w formie listwy. Upewnij się, że w subwooferze nastawiona jest wystarczająco duża głośność.

   1. Wyreguluj głośność subwoofera przyciskami SW +/– na pilocie głośnika w formie listwy.
    Głośność subwoofera
  5. Tryb Bluetooth (nadajnik/odbiornik)

   Głośnik w formie listwy wraz z subwooferem mogą służyć do reprodukcji dźwięku z urządzenia odtwarzającego Bluetooth lub do przesyłania dźwięku do współpracujących słuchawek albo głośników Bluetooth.

   • [Receiver] (odbiornik): Zestaw może pracować w trybie odbiornika, pozwalającym na odbiór i reprodukcję dźwięku z urządzenia odtwarzającego Bluetooth.
   • [Transmitter] (nadajnik): Zestaw może pracować w trybie nadajnika, służącym do przesyłania materiału audio do współpracujących słuchawek lub głośników Bluetooth. Po zmianie wejścia zestawu na wyświetlaczu na panelu przednim pojawia się komunikat „BT TX”.
    UWAGA: W trybie nadajnika Bluetooth nie można wykonać procedury połączenia subwoofera z głośnikiem w formie listwy.
   • [Off] (Wył.): Funkcja Bluetooth jest wyłączona i nie można wybrać wejścia [Bluetooth Audio].


   Jeżeli nie słyszysz dźwięku z zestawu lub masz wątpliwości co do jego reprodukcji, spróbuj zmienić ustawienie trybu Bluetooth na [Off] (Wył.).

  6. Resetowanie

   Jeżeli żadna z powyższych czynności nie rozwiąże problemu, spróbuj wykonać Resetowanie urządzenia, a następnie jeszcze raz wykonaj procedurę połączenia subwoofer – głośnik w formie listwy.


   UWAGA: Sprawdź, czy do połączenia głośnika w formie listwy z telewizorem służy przewód HDMI i czy w telewizorze wybrany jest port HDMI, do którego został podłączony głośnik w formie listwy. Do wykonania procedur resetowania i połączenia potrzebny jest obraz na ekranie telewizora. Procedura resetowania

   Procedura łączenia z subwooferem

  Jeżeli po wypróbowaniu wszystkich powyższych rozwiązań nadal nie słychać dźwięku z subwoofera, konieczna może być jego naprawa.