Identyfikator artykułu : 00174952 / Ostatnia modyfikacja : 20.09.2018

Cyfrowy sprzęt fotograficzny — promocja „Rabaty promocyjne cashback”

  Spis treści

  1.      Jakie są zasady udzielania rabatów promocyjnych cashback?. 1

  2.      Jak długo potrwa promocja?. 1

  3.      Gdzie znajdę nazwę modelu i numer seryjny?. 1

  4.      Które modele są objęte promocją?. 1

  5.      Jak mogę wziąć udział w tej promocji?. 3

  6.      Co dzieje się po otrzymaniu informacji o przyznaniu rabatu promocyjnego cashback?. 4

  7.      Dlaczego muszę przesłać dowód zakupu?. 4

  8.      Dlaczego muszę przesłać nazwę modelu i numer seryjny?. 4

  9.      Dlaczego muszę przesłać numer seryjny modelu wycięty z pudełka?. 4

  10.        Wpisałam(-em) datę z dowodu zakupu, ale w witrynie pojawiła się informacja, że nie mogę uczestniczyć w promocji. 4

  11.        Na stronie internetowej pojawia się informacja, że nie został rozpoznany numer seryjny. 4

  12.        Co należy zrobić po otrzymaniu wiadomości, że zgłoszenie jest niekompletne?. 4

  13.        Kupiłam(-em) produkt w Polsce, ale mieszkam w innym kraju.  Czy mimo to mogę wziąć udział w promocji cashback?. 5

  14.        Jak długo będę czekać na przekazanie rabatu promocyjnego cashback?. 5

  15.        Wysłałam(-em) dowód zakupu pocztą na adres podany mi przez dealera i jak dotąd nie otrzymałam(-em) żadnej informacji w sprawie rabatu promocyjnego cashback. 5

  16.        Wysłałam(-em) jeden wniosek w sprawie 3 produktów, ale rabat promocyjny cashback przyznany został tylko na jeden produkt. Co się stało?. 5

   

   

   

  1.     Jakie są zasady udzielania rabatów promocyjnych cashback?

  Zakup wybranych produktów w okresie od 28 września 2018 do 3 lutego 2019 do godziny 23:59  (włącznie) uprawnia do otrzymania rabatu promocyjnego cashback. Aby skorzystać z promocji, wystarczy zarejestrować się przez Internet oraz zaakceptować regulamin promocji. Po zweryfikowaniu przekazanych danych wymagane będzie jeszcze przesłanie dowodu zakupu, dlatego prosimy o przechowywanie go w bezpiecznym miejscu.

   

  UWAGA: Promocją Cashback objęte są tylko wybrane produkty.

   

  2.     Jak długo potrwa promocja? 

  Zakup wybranych produktów dokonany między 28 września 2018 a 3 lutego 2019 do godziny 23:59 (włącznie) można zgłosić na naszej stronie internetowej w okresie od 28 września 2018 do 17 lutego 2019 do godziny 23:59 (włącznie). Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą przyjmowane.

   

  3.     Gdzie znajdę nazwę modelu i numer seryjny?

  Szczegóły podano na stronie „Jak znaleźć numer seryjny urządzenia”.

   

   

  4.     Które modele są objęte promocją?

  Listę modeli objętych promocją cashback zamieszczono poniżej.

  UWAGA: jeden konsument może zgłosić maksymalnie 3 wnioski (i tylko jedno zgłoszenie na produkt).

   

  5.     Jak mogę wziąć udział w tej promocji? 

  Aby wziąć udział w tej promocji, należy:

  ·           zakupić jeden z wybranych produktów w okresie 28 września 2018 do 3 lutego 2019 do godziny 23:59 (włącznie),

  ·           wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej http://www.sony.pl/cashback w terminie do godziny 23:59 17 lutego 2019 r.,

  ·           upewnić się, że podany został prawidłowy numer seryjny,

  ·           podać dane rachunku bankowego,

  ·           przesłać prawidłowy dowód zakupu oraz zdjęcie numeru seryjnego wyciętego z oryginalnego opakowania (informację, jak znaleźć nazwę modelu i numer seryjny, podano tutaj),

  ·           zaakceptować regulami

   

  6.     Co dzieje się po otrzymaniu informacji o przyznaniu rabatu promocyjnego cashback?

  Weryfikujemy i potwierdzamy poprawność dowodu zakupu, po czym przesyłamy do banku zlecenie przelewu. Po spełnieniu wszystkich kryteriów przekazanie rabatu promocyjnego Cashback nastąpi w ciągu 28 dni; w razie gdyby dotrzymanie tego terminu było niemożliwe, zostanie on przekazany jak najszybciej w terminie późniejszym.

   

  7.     Dlaczego muszę przesłać dowód zakupu? 

  Dowód zakupu jest niezbędny do sprawdzenia, czy zgłoszenie spełnia wymogi zawarte w regulaminie promocji.

   

  8.     Dlaczego muszę przesłać nazwę modelu i numer seryjny? 

  Pozwoli to na zmniejszenie ilości wymaganych dokumentów. Dzięki numerowi seryjnemu możemy sprawdzić, czy nabyty produkt kwalifikuje się do udziału w promocji. Informację o tym, jak znaleźć nazwę modelu i numer seryjny, podano tutaj.

   

  9.     Dlaczego muszę przesłać numer seryjny modelu wycięty z pudełka? 

  Numer seryjny wycięty z pudełka pomaga zapobiec sytuacji w której model został zwrócony do sklepu od razu po złożeniu wniosku o rabat promocyjny cashback bądź numer seryjny modelu został sfotografowany w sklepie by uzyskać rabat promocyjny cashback. Uszkodzone pudełko modelu nie pozbawia Cię gwarancji.

   

  10. Wpisałam(-em) datę z dowodu zakupu, ale w witrynie pojawiła się informacja, że nie mogę uczestniczyć w promocji.

  Promocją objęte są tylko wybrane modele zakupione w dniach od 28 września 2018 do 3 lutego 2019r. (włącznie). Prosimy o sprawdzenie, czy zarówno data zakupu, jak i zakupiony model są zgodne z regulaminem promocji.

   

  11. Na stronie internetowej pojawia się informacja, że nie został rozpoznany numer seryjny.

  Prosimy o sprawdzenie, czy w podanym numerze seryjnym nie ma błędu. Jeśli wpisany numer seryjny jest prawidłowy, posiadany model może nie być objęty tą promocją.

   

  12. Co należy zrobić po otrzymaniu wiadomości, że zgłoszenie jest niekompletne?

  Prosimy o jak najszybsze przesłanie informacji wskazanych w wiadomości. Pozwoli to nam zweryfikować możliwość udziału w promocji. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 10 dni nie możemy zagwarantować przekazania rabatu promocyjnego cashback.

   

  13. Kupiłam(-em) produkt w Polsce, ale mieszkam w innym kraju.  Czy mimo to mogę wziąć udział w promocji cashback?

  Nie. Do udziału w tej promocji uprawnieni są wyłącznie klienci mieszkający w Polsce.

   

  14. Jak długo będę czekać na przekazanie rabatu promocyjnego cashback?

  Jeśli wniosek spełnia wymagania zawarte w regulaminie  promocji, przekazanie rabatu promocyjnego Cashback nastąpi w ciągu 28 dni; w razie gdyby dotrzymanie tego terminu było niemożliwe, zostanie on przekazany jak najszybciej w terminie późniejszym.

   

  15. Wysłałam(-em) dowód zakupu pocztą na adres podany mi przez dealera i jak dotąd nie otrzymałam(-em) żadnej informacji w sprawie rabatu promocyjnego cashback.

  W takim przypadku wniosek nie zostanie niestety uznany za prawidłowy do czasu dokonania zgłoszenia na stronie internetowej, która umożliwia załączenie dowodu zakupu, lub przesłania dowodu zakupu w odpowiedzi na wiadomość e-mail zawierającą kod uczestnictwa. Wnioski przesłane pocztą nie będą przyjmowane.

   

  16. Wysłałam(-em) jeden wniosek w sprawie 3 produktów, ale rabat promocyjny cashback przyznany został tylko na jeden produkt. Co się stało?

  W naszej witrynie każde zgłoszenie musi być dokonywane oddzielnie. Po pomyślnym przesłaniu wniosku pojawi się przycisk „Zgłoś następny produkt”, pozwalający na przesłanie wniosku w sprawie kolejnego produktu.

  UWAGA: jeden konsument może zgłosić maksymalnie 3 wnioski (i tylko jedno zgłoszenie na produkt).