Identyfikator artykułu : 00156608 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

Jak skonfigurować telewizor Sony z systemem Android za pierwszym razem? (XD75, XD70, XD83, XD80, SD80, ZD9 Seria)

  WAŻNE: Ta sekcja z Najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczy następujących modeli:
  KD49XD7005, KD49XD7004, KD55XD7005, KD55XD7004, KD65XD7505, KD65XD7504, KD49XD8005, KD43XD8005, KD49XD8077, KD43XD8077, KD49XD8088, KD43XD8088, KD49XD8099, KD43XD8099, KD50SD8005, KD55XD8005, KD49XD8305, KD43XD8305, KD65ZD9, KD75ZD9.  Poniższa instrukcja przedstawia, jak po raz pierwszy skonfigurować telewizor.

  1. Na ekranie "Witamy" wybierz język. Na przykład POLSKI.

   Android — Witamy
  2. Może istnieć możliwość skonfigurowania telewizora za pomocą smartfona, tabletu lub innego urządzenia z systemem Android. Jeśli masz zgodne urządzenie, wybierz opcję Yes (Tak) i postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie telewizora i urządzenia z systemem Android.
   UWAGA: Podłączenie urządzenia z systemem Android do telewizora umożliwia skopiowanie profilu Google oraz konfigurację połączenia Wi-Fi. Po wykonaniu tych czynności użytkownik przenoszony jest bezpośrednio do ekranu warunków korzystania z usług Google oraz polityki prywatności. (Przejdź do kroku 9.)

   Masz telefon lub tablet z Androidem?

  3. Następnie wybierz ustawienia sieci na ekranie "Select your Wi-Fi network" (Wybierz sieć Wi-Fi). Możesz wybrać z listy sieć bezprzewodową, z którą chcesz się połączyć lub sieć przewodową, korzystającą z przewodu LAN.

    Android — Połączono z siecią
  4. Po wybraniu sieci na ekranie pojawi się komunikat "Enter password..." (Wpisz hasło). Gdy pole tekstowe jest podświetlone, na pilocie naciśnij przycisk OK, żeby uruchomić klawiaturę ekranową. Wpisz hasło dostępu do sieci i aby kontynuować, naciśnij przycisk NEXT/ENTER (Dalej/Zatwierdź) lub FINISH (Zakończ).

   Android — Wprowadź hasło dostępu do sieci

   UWAGA: Do wpisywania hasła można również użyć klawiatury USB.
  5. Na ekranie "Sign in to Google" (Zaloguj się do serwisu Google) wyświetlą się trzy komunikaty:

   a.     USE YOUR PHONE OR LAPTOP
   (Użyj telefonu lub laptopa) b.     USE YOUR PASSWORD
   (Użyj hasła) c.     SKIP

   (Pomiń)
   Android — Logowanie do serwisu Google

   Wybierz jedną z opcji.

   UWAGA: Aby szybko zalogować się do serwisu Google, wybierz opcję USE YOUR PASSWORD (Użyj hasła) i podaj dane.

   Android — Klawiatura do konta e-mail w serwisie Google 

  6. Jeśli wybierzesz opcję USE YOUR PHONE OR LAPTOP (Użyj telefonu lub laptopa), telefon/laptop musi być podłączony do tej samej sieci. Ta opcja jest zalecana, jeśli nie chcesz wyświetlać hasła lub konta Google na ekranie telewizora. Po wybraniu opcji USE YOUR PASSWORD (Użyj hasła) postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie telewizora.

   Android — Wpisz kod

   UWAGA: Jeśli pominiesz ten krok, może okazać się, że logowanie do serwisu będzie później konieczne, aby uzyskać dostęp do różnych aplikacji i/lub usług Google w telewizorze Sony z systemem Android.

  7. Komunikat potwierdzenia: Na ekranie pojawi się komunikat "Your device is connected" (Podłączono urządzenie), informujący, że urządzenie zostało pomyślne podłączone.

   Android — podłączono urządzenie

  8. Niezależnie od wybranej opcji na ekranie pojawi się komunikat: "Zakończono pomyślnie", informujący o pomyślnej rejestracji do konta Google.

  9. Na ekranie wyświetlą się cztery komunikaty:

   a.     ACCEPT (Akceptuj)
   b.     VIEW TERMS OF SERVICE (Wyświetl warunki korzystania)
   c.     VIEW PRIVACY POLICY (Wyświetl zasady polityki prywatności)

   d.     VIEW GOOGLE PLAY TERMS OF SERVICE (Wyświetl warunki korzystania)
   Wybierz ACCEPT (Akceptuj) i kontynuuj konfigurację telewizora.

   Google - Wyświetl warunki korzystania

   WAŻNE: Aby móc korzystać z tego telewizora, należy wyrazić zgodę na warunki korzystania z usług Google i Google Play oraz stosownej polityki prywatności.

  10. Na ekranie "Location" (Lokalizacja) wybierz opcję YES (Tak), jeśli chcesz wyrazić zgodę na korzystanie z lokalizacji urządzenia przez osoby trzecie, lub NO (Nie), jeśli nie chcesz wyrażać takiej zgody.

   Android — Aplikacje do korzystania z lokalizacji przez osoby trzecie

  11. Następnie użytkownik decyduje, czy chce pomóc w ulepszaniu telewizora z systemem Android przez automatyczne wysyłanie danych diagnostycznych do Google.

   Pomoz ulepszyc Android TV

  12. Wybierz kraj.

   Android — Wybierz kraj

  13. Wyświetli się treść umowy "Privacy Policy" (Polityka prywatności).

   Android - poltiyka prywatnosci

   UWAGA: Aby kontynuować konfigurowanie telewizora, za pomocą przycisku strzałki przewiń stronę w dół ekranu i wybierz opcję AGREE (Wyrażam zgodę). Aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacji oprogramowania, należy zaakceptować zasady Polityki prywatności Sony. Jeśli nie wyrazisz zgody na warunki & Polityki prywatności, nie będzie można w pełni korzystać ze wszystkich możliwości telewizora Sony z systemem Android, a niektóre usługi, jak np. automatyczna aktualizacja oprogramowania, będą niedostępne.

  14. Należy następnie wpisać 4-cyfrowy kod PIN. Kod PIN może składać się z dowolnej kombinacji cyfr, oprócz "0000". Kod PIN należy wprowadzić dwukrotnie: za pierwszym razem należy wprowadzić wybrany kod, a za drugim razem — potwierdzić go. Pojawi się komunikat "PIN code has been set" (Ustawiono kod PIN), potwierdzający aktywację nowego kodu PIN.

   UWAGA: Zapamiętaj swój kod PIN i/lub przechowuj go w bezpiecznym miejscu.

   Kod PIN będzie potrzebny do zmiany ustawień Blokady rodzicielskiej lub czasowego odblokowywania zablokowanych usług telewizji cyfrowej/satelitarnej.

  15. Możesz teraz wyregulować odbiornik satelitarny. Możesz wybrać przycisk START (Rozpocznij), aby rozpocząć regulowanie odbiornika, lub SKIP (Pomiń), aby zrobić to później.

  16. Wyświetli się komunikat "Select the broadcaster type to automatically search for services" (Wybierz typ transmisji, aby automatycznie szukać usług). Zanim wybierzesz typ transmisji do wyszukiwania kanałów, podłącz przewód telewizora i wybierz jedną z następujących możliwości:

   a.     DIGITAL AND ANALOGUE
   (Odbiór cyfrowy i analogowy) b.     DIGITAL
   (Odbiór cyfrowy) c.     ANALOGUE
   (Odbiór analogowy) d.     SKIP
   (Pomiń)
   Android — Typ transmisji
    

  17. Po wybraniu typu transmisji należy ustawić system dźwięku. Na podstawie umieszczenia telewizora wybierz opcję TABLE-TOP STAND (Podstawa stołowa) lub WALL MOUNT (Montaż na ścianie).

   Android — Ustawianie dźwięku

  18. Na koniec sprawdź, czy funkcja uruchamiania telewizora przez urządzenie zewnętrzne, "Enable Remote Start" (Aktywuj zdalne uruchamianie), jest dostępna. Wybierz ustawienie ON (Wł.) lub OFF (Wył.).

   Android - Enable remote start

  19. Wystarczy zmienić godzinę i datę lub wybrać SKIP (Pomiń), aby potwierdzić.

   Zmienic biezaca date i godzine?

  20. Telewizor jest już skonfigurowany. Wybierz opcję COMPLETE (Zakończ) na ekranie "Setup completed!" (Zakończono konfigurację), aby przejść do menu ekranu głównego.

   Android — Konfiguracja zakończona

  21. Nastąpi przekierowanie do ekranu głównego telewizora Sony z systemem Android. Wybierz opcję Watch TV (Oglądaj telewizję), aby cieszyć się z możliwości telewizora.

   Android — Ekran główny


  UWAGA
  : Telewizor można również ustawić ręcznie w dowolnym momencie, wykonując następujące kroki:

  [HOME] (Ekran główny) > [Settings] (Ustawienia) > [TV - Auto start-up] (Telewizor — Automatyczne uruchomienie) > [YES] (Tak)

  Ekran główny

  Android — Ekran główny

  Ustawienia

  Android — Ustawienia


  TV - Auto start-up [YES] (Telewizor — Automatyczne uruchomienie — TAK)

  Android — Automatyczne uruchomienie

  UWAGA: Przedstawione zrzuty ekranu mają jedynie charakter referencyjny. Rzeczywisty układ i wygląd ekranu może się nieco różnić w zależności od kraju, modelu urządzenia lub oprogramowania sprzętowego.