Identyfikator artykułu : 00156175 / Ostatnia modyfikacja : 21.08.2018

Nie mogę ustawić dźwięku systemowego ani głównych tonów zestawu muzycznego podłączonego do telewizora

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Jeśli nie możesz skonfigurować dźwięków systemowych ani głównych tonów zestawu muzycznego podłączonego do telewizora Sony z platformą Android TV, wykonaj następujące czynności:

  1. Naciśnij przycisk ACTION MENU na pilocie.
  2. Wybierz opcję TV Speaker volume (Głośność głośników telewizora).
  3. Naciśnij przycisk Volume + (Głośność+) lub Volume - (Głośność-), aby wyregulować poziom głośności.