Identyfikator artykułu : 00159297 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Urządzenie przenośne podłączone do głośnika automatycznie wybiera numer

    Przypadkowe naciśnięcie przycisku Przycisk połączenia (połączenia) na głośniku spowoduje aktywację funkcji głosowego wybierania numerów w telefonie komórkowym. Zależnie od telefonu mikrofon może wychwycić głosy i błędnie zinterpretować je, wywołując niezamierzone połączenie.

    Jeśli dzieje się to często, wyłącz funkcję głosowego wybierania numerów w urządzeniu przenośnym.