Identyfikator artykułu : 00144519 / Ostatnia modyfikacja : 19.06.2017

Aplikacja TV SideView nosi teraz nazwę Video & TV SideView

  Głównym zadaniem aplikacji TV SideView jest obsługa programów telewizyjnych, jednak dzięki dodaniu obsługi treści wideo ułatwi ona integrację telewizji i materiałów wideo.  

  Aby zaakcentować tę integrację, zmieniliśmy nazwę aplikacji z „TV SideView” na „Video & TV SideView”.

  W celu uzyskania informacji dotyczących zgodności i pobrania aplikacji odwiedź witrynę internetową Video & TV SideView.  

  UWAGI:

  • Od wersji 4.0 aplikacja Video & TV SideView dla środowiska iOS będzie dostępna wyłącznie dla systemu iOS w wersji 8 i nowszych. W przypadku korzystania z systemu iOS 7 nie będzie można uruchomić aplikacji Video & TV SideView dla środowiska iOS w wersji 4.0 i nowszych.
  • Nadal będzie można uruchamiać w systemie iOS 7 aplikację TV SideView w wersji 3.0. Jednak sklep AppStore nie będzie zawierał wcześniejszych wersji aplikacji TV SideView, dlatego w przypadku odinstalowania aplikacji TV SideView w wersji 3.0 z urządzenia z systemem iOS 7 nie będzie możliwości ponownego zainstalowania tej samej wersji.