Identyfikator artykułu : 00157216 / Ostatnia modyfikacja : 19.01.2017

Opcja Add to My Apps (Dodaj do moich aplikacji) nie jest wyświetlana, więc nie mogę dodać aplikacji do menu My Apps (Moje aplikacje).

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Gdy naciskam przycisk Option (Opcje) na ekranie All Apps (Wszystkie aplikacje), nie pojawia się opcja Add to My Apps (Dodaj do moich aplikacji).

Poniżej przedstawiono dwie możliwe przyczyny.

  • Aplikacja jest już w obszarze My Apps (Moje aplikacje) na ekranie głównym.
  • Obszar My Apps (Moje aplikacje) na ekranie głównym jest pełny.

    UWAGA: Liczba elementów, które można zarejestrować w obszarze My Apps (Moje aplikacje), jest następująca:
    • Tryb samodzielny: 5
    • Tryb sieciowy: 10