Identyfikator artykułu : 00157216 / Ostatnia modyfikacja : 19.01.2017

Opcja Add to My Apps (Dodaj do moich aplikacji) nie jest wyświetlana, więc nie mogę dodać aplikacji do menu My Apps (Moje aplikacje).

  Gdy naciskam przycisk Option (Opcje) na ekranie All Apps (Wszystkie aplikacje), nie pojawia się opcja Add to My Apps (Dodaj do moich aplikacji).

  Poniżej przedstawiono dwie możliwe przyczyny.

  • Aplikacja jest już w obszarze My Apps (Moje aplikacje) na ekranie głównym.
  • Obszar My Apps (Moje aplikacje) na ekranie głównym jest pełny.

   UWAGA: Liczba elementów, które można zarejestrować w obszarze My Apps (Moje aplikacje), jest następująca:
   • Tryb samodzielny: 5
   • Tryb sieciowy: 10