Identyfikator artykułu : 00142717 / Ostatnia modyfikacja : 07.11.2023Drukowanie

Obraz jest zamazany podczas oglądania programów cyfrowych

  Jeśli obraz w telewizorze jest rozmyty podczas oglądania programów cyfrowych, zmiana następujących ustawień jakości obrazu może zmniejszyć rozmycie:

  Zmniejsz Osłabianie zakłóceń cyfrowych

  1. Naciśnij przycisk ACTION MENU (Menu akcji) na pilocie.
  2. Wybierz opcję Picture (Obraz).
  3. Wybierz opcję Advanced settings (Ustawienia zaawansowane).
  4. Wybierz opcję Clarity (Wyrazistość).
  5. Wybierz opcję Digital noise reduction (Osłabianie zakłóceń cyfrowych) i ustaw poziom Low (Niski).

  Wyreguluj ostrość.

  1. Naciśnij przycisk ACTION MENU (Menu akcji) na pilocie.
  2. Wybierz opcję Picture (Obraz).
  3. Wybierz opcję Advanced settings (Ustawienia zaawansowane).
  4. Wyreguluj Sharpness (Ostrość).

  Zmniejsz wartość gamma

  1. Naciśnij przycisk ACTION MENU (Menu akcji) na pilocie.
  2. Wybierz opcję Picture (Obraz).
  3. Wybierz opcję Advanced settings (Ustawienia zaawansowane).
  4. Wybierz opcję Brightness (Jasność).
  5. Zmniejsz wartość Gamma o 1.