Identyfikator artykułu : 00151467 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Przy próbie wyświetlania niektórych plików fotografii BMP pojawia się ikona błędu odtwarzania.

    Ikona błędu odtwarzania może pojawić się na odtwarzaczu płyt Blu-ray przy próbie wyświetlania niektórych plików fotografii BMP z następujących powodów:

    • Plik BMP jest nieskompresowany
    • Głębia bitowa pliku BMP wynosi 1, 4, 8, 24 lub 32 bity
    • Rozdzielczość pliku BMP jest mniejsza niż 1920 x 1080

    Upewnij się, że plik BMP spełnia wszystkie powyższe specyfikacje.