Identyfikator artykułu : 00151457 / Ostatnia modyfikacja : 08.08.2019

Czy istnieje jakiś sposób na bezpośredni dostęp do zaawansowanych ustawień sieci?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Aby uzyskać dostęp do zaawansowanych ustawień sieci, należy wykonać poniższe czynności:

 1. Naciśnij na pilocie przycisk HOME.
 2. Wybierz opcję Setup (Ustawienia).
 3. Wybierz opcję Network Settings (Ustawienia sieci).
 4. Wybierz opcję Internet Settings (Ustawienia internetowe).
  • W przypadku połączenia przewodowego:
   1. Wybierz opcję Wired Setup (Połączenie przewodowe).
   2. Wybierz opcję Manual (Ręczne).
  • W przypadku połączenia bezprzewodowego:
   1. Wybierz opcję Wireless Setup (Połączenie bezprzewodowe).
   2. Wybierz opcję New Connection Registration (Rejestracja nowego połączenia).
   3. Wybierz opcję Manual Registration (Rejestracja ręczna).
 5. Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.