Identyfikator artykułu : 00151457 / Ostatnia modyfikacja : 08.08.2019

Czy istnieje jakiś sposób na bezpośredni dostęp do zaawansowanych ustawień sieci?

  Aby uzyskać dostęp do zaawansowanych ustawień sieci, należy wykonać poniższe czynności:

  1. Naciśnij na pilocie przycisk HOME.
  2. Wybierz opcję Setup (Ustawienia).
  3. Wybierz opcję Network Settings (Ustawienia sieci).
  4. Wybierz opcję Internet Settings (Ustawienia internetowe).
   • W przypadku połączenia przewodowego:
    1. Wybierz opcję Wired Setup (Połączenie przewodowe).
    2. Wybierz opcję Manual (Ręczne).
   • W przypadku połączenia bezprzewodowego:
    1. Wybierz opcję Wireless Setup (Połączenie bezprzewodowe).
    2. Wybierz opcję New Connection Registration (Rejestracja nowego połączenia).
    3. Wybierz opcję Manual Registration (Rejestracja ręczna).
  5. Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.