Identyfikator artykułu : 00149459 / Ostatnia modyfikacja : 02.06.2016

Podczas transmisji strumieniowej dźwięku w technologii Bluetooth występują przerwy dźwięku.

    Jeśli w pobliżu znajduje się urządzenie bezprzewodowe lub punkt dostępu albo też wiele urządzeń wykorzystuje połączenia Bluetooth®, mogą występować zakłócenia sygnału powodujące przerwy dźwięku. Aby wyeliminować zakłócenia sygnału:

    • Spróbuj wyłączyć znajdujące się w pobliżu urządzenia bezprzewodowe.
    • Jeśli nie jest możliwe wyłączenie innych urządzeń bezprzewodowych podczas połączenia z wykorzystaniem transmisji LDAC™, spróbuj zmienić ustawienie jakości dźwięku w sparowanym urządzeniu.