Identyfikator artykułu : 00149099 / Ostatnia modyfikacja : 03.10.2017Drukowanie

Często zadawane pytania dotyczące wzmacniacza z przetwornikiem C/A USB

  UWAGA: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Listę produktów można znaleźć na końcu artykułu.

  Tematy w tej odpowiedzi:


  Podłączanie do urządzeń


  Pytanie 1: Co jest potrzebne do odtwarzania dźwięku w wysokiej rozdzielczości ze smartfona z systemem Android przy użyciu wzmacniacza z przetwornikiem C/A USB?

  Odpowiedź 1: Wymagany jest przewód USB OTG oraz przewód USB z wtykiem USB A i wtykiem USB micro B.
  Ponadto są potrzebne aplikacja umożliwiająca przesyłanie danych wysokiej rozdzielczości przez złącze USB oraz smartfon z systemem Android obsługujący przesyłanie danych wysokiej rozdzielczości przez złącze USB.
  Aby sprawdzić, czy posiadane urządzenie obsługuje sygnały wyjściowe o wysokiej rozdzielczości, zapoznaj się z jego danymi technicznymi.


  Pytanie 2: Co jest potrzebne do odtwarzania dźwięku w wysokiej rozdzielczości z urządzenia iPhone przy użyciu wzmacniacza z przetwornikiem C/A USB?

  Odpowiedź 2: Wymagany jest adapter (sprzedawany oddzielnie) oraz przewód USB (wtyk USB A – wtyk USB micro B).
  Potrzebna jest także aplikacja umożliwiająca przesyłanie danych wysokiej rozdzielczości przez złącze USB.

  UWAGA: Nie ma konkretnych zaleceń dotyczących przewodu.


  Dane techniczne dotyczące odtwarzania


  Pytanie 3: Czy przetwornik C/A USB umożliwia natywne odtwarzanie formatu DSD?

  Odpowiedź 3: Tak. (Obsługiwane są formaty DSD 2,8 MHz/1 bit oraz 5,6 MHz/1 bit).
  Do natywnego odtwarzania formatu DSD wymagane są urządzenie oraz aplikacja z obsługą natywnego odtwarzania DSD.
  Aby uruchomić natywne odtwarzanie formatu DSD, sprawdź ustawienia i parametry urządzenia odtwarzającego oraz aplikacji.

   

  Pytanie 4: W danych technicznych podano 32-bitową głębię. Czy jednak można odtwarzać pliki 32-bitowe?

  Odpowiedź 4: Częstotliwość próbkowania i głębia bitowa podane dla tego produktu określają typy plików, które można przetwarzać.
  Pliki 32-bitowe są odtwarzane w jakości 24-bitowej.

   

  Pytanie 5: Czy jest obsługiwane odtwarzanie bez przerw?

  Odpowiedź 5:
  Tak, odtwarzanie bez przerw jest obsługiwane. Jeśli format pliku, częstotliwość próbkowania oraz głębia bitowa utworu przed i po utworze odtwarzanym są zgodne, podczas odtwarzania nie występują przerwy.

   

  Pytanie 6: Czy podczas odtwarzania formatu DSD przy użyciu przetwornika C/A USB jest możliwa korekcja parametrów czasowych?

  Odpowiedź 6:
  Tak. Jednak nie można skorygować ustawień wyjścia podrzędnego.

  UWAGA: Korekcja parametrów czasowych podczas odtwarzania formatu DSD jest możliwa dla przedniego kanału lewego i prawego oraz tylnego kanału lewego i prawego.  Rozwiązywanie problemów

  • Połączenia


  Pytanie 7: Mój smartfon z systemem Android nie jest rozpoznawany przez przetwornik C/A USB. Jak rozwiązać ten problem?

  Odpowiedź 7: Sprawdź, czy dla wyjścia audio w podłączonym urządzeniu zostało wybrane ustawienie USB.
  Aby sprawdzić to ustawienie w smartfonie Xperia, wykonaj poniższe czynności.

  UWAGA: Wygląd ekranu może zależeć od modelu telefonu Xperia. Ponadto niektóre modele mogą nie mieć tego ustawienia.

  1. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
  2. Wybierz opcję Xperia Connectivity (Łączność Xperia).
  3. Wybierz opcję USB Connectivity (Łączność USB).
  4. Użyj opcji Detect USB device (Wykrywaj urządzenia USB).


  • Ładowanie


  Pytanie 8: Urządzenie podłączone do przetwornika C/A USB (złącze USB micro B) nie jest ładowane. Dlaczego?

  Odpowiedź 8: Podłączonego urządzenia nie można ładować przy użyciu złącza USB micro B. Urządzenia można ładować tylko przy użyciu złącza USB1 lub USB2.


  • Obsługa


  Pytanie 9: Nie działają funkcje obsługi odtwarzania utworów przy użyciu urządzenia. Co zrobić?

  Odpowiedź 9:
  Podczas odtwarzania z użyciem przetwornika C/A USB nie można sterować odtwarzaniem utworów z urządzenia.
  Odtwarzaniem utworów należy sterować przy użyciu podłączonego urządzenia.

  WAŻNE: Nigdy nie wykonuj takich czynności podczas kierowania pojazdem.


  • Dźwięk


  Pytanie 10: Na wyjściach przetwornika C/A USB nie ma sygnału audio. Co zrobić?

  Odpowiedź 10:
  Wykonaj odpowiednie czynności przedstawione poniżej.

  - 1. W przypadku parowania Bluetooth podczas odtwarzania przy użyciu przetwornika C/A USB:
  Wyjście w podłączonym urządzeniu mogło zostać przełączone z przetwornika C/A USB na audio Bluetooth.
  Jeśli przetwornik C/A USB nie przesyła sygnału audio, sprawdź, czy dla wyjścia audio w podłączonym urządzeniu zostało wybrane ustawienie USB.

  - 2. W przypadku połączenia Bluetooth:
  Wyjście w podłączonym urządzeniu może być ustawione na sygnał Bluetooth.
  Jeśli przetwornik C/A USB nie przesyła sygnału audio, sprawdź, czy dla wyjścia audio w podłączonym urządzeniu zostało wybrane ustawienie USB.

  - 3.W przypadku korzystania ze smartfona z systemem Android:
  Ponownie sprawdź poprawność podłączenia przewodu USB OTG oraz przewodu USB.
  Szczegółowe informacje można znaleźć w przewodniku po połączeniach znajdującym się w instrukcji.

  - 4.W przypadku połączenia Bluetooth z odtwarzaczem Walkman/smartfonem Xperia:
  Przerwij połączenie Bluetooth.

  - 5.Jeśli sygnał audio nie jest przesyłany z urządzenia, gdy jest ono podłączone do komputera:

  Wykonaj poniższe czynności.

  • Uruchom ponownie komputer.
  • W przypadku komputera z systemem operacyjnym Windows zainstaluj „sterownik urządzenia USB Sony”, jeśli nie został zainstalowany wcześniej.
  • Wyłącz i ponownie włącz opcję SOURCE (Źródło) w urządzeniu.
  • Sprawdź, czy komputer jest prawidłowo połączony z urządzeniem.
  • Spróbuj podłączyć urządzenie do innego złącza USB w komputerze i sprawdź, czy teraz jest rozpoznawane. Jeśli jest rozpoznawane, problem może dotyczyć danego złącza USB.

  - 6.Jeśli sygnał audio nie jest przesyłany podczas odtwarzania przy użyciu aplikacji Media Go:

  Wykonaj poniższe czynności.

  1. W aplikacji Media Go wybierz opcję Tools (Narzędzia), a następnie Preferences (Preferencje).
  2. Wybierz opcję Audio Output (Wyjście audio).
  3. Wybierz opcję ASIO Device (Urządzenie ASIO).
  4. Wybierz opcję Sony ASIO device (Urządzenie ASIO Sony), a następnie naciśnij przycisk OK.

   

  Pytanie 11: Podczas odtwarzania formatu DSD przy użyciu przetwornika C/A USB dźwięk nie jest przesyłany przez wyjście OPT. Co zrobić?

  Odpowiedź 11
  : Podczas odtwarzania formatu DSD przy użyciu przetwornika C/A USB nie jest możliwe przesyłanie dźwięku przez wyjście OPT.

   

  Pytanie 12: Pomiędzy utworami pojawiają się szumy. Jak rozwiązać ten problem?

  Odpowiedź 12
  : Sprawdź ustawienia aplikacji do odtwarzania.


  Komunikaty/błędy

  Pytanie 13: Urządzenie jest podłączone, jednak jest wyświetlany komunikat No device (Brak urządzenia). Dlaczego?

  Odpowiedź 13:
  Jeśli ekran podłączonego urządzenia zgaśnie lub urządzenie przełączy się w tryb uśpienia, może dojść do zerwania sygnału z tego urządzenia, co skutkuje pojawieniem się komunikatu No device (Brak urządzenia).
  Upewnij się, że podłączone urządzenie jest włączone i działa.
  Sposób postępowania zależy od rodzaju podłączonego urządzenia, dlatego należy zapoznać się z instrukcją obsługi danego urządzenia.