Identyfikator artykułu : 00149893 / Ostatnia modyfikacja : 08.08.2016Drukowanie

Środki ostrożności dotyczące rozmieszczenia systemu CAS-1

    Upewnij się, że spełnione są następujące warunki:

    • Nie ustawiaj produktu poziomo. Prawidłowa praca jest zagwarantowana tylko w przypadku orientacji pionowej
    • W zestawie dostępne są podstawy głośników, które zapobiegają upadkom głośników. Umieść produkt na podstawie głośnika
    • Na obudowie nie umieszczaj niczego, co mogłoby spowodować awarie

    UWAGA : Zapoznaj się również z zaleceniami z instrukcji obsługi.