Identyfikator artykułu : 00148969 / Ostatnia modyfikacja : 03.10.2017Drukowanie

Czy wyjście audio RCA w odtwarzaczu samochodowym jest wyposażone w rozdzielacz kanałów?

    Wyjście kompozytowe audio RCA w odtwarzaczu samochodowym nie ma rozdzielacza kanałów.

    Szczegółowe informacje dotyczące tej funkcji można znaleźć w danych technicznych lub w dołączonej instrukcji obsługi.