Identyfikator artykułu : 00147927 / Ostatnia modyfikacja : 24.03.2019

Podczas odtwarzania lub zatrzymywania odtwarzania treści HDR miga obraz.

    To zjawisko jest spowodowane przez zmianę trybu obrazu na tryb HDR z wykorzystaniem funkcji automatycznego wykrywania. Nie oznacza usterki telewizora.