Identyfikator artykułu : 00142951 / Ostatnia modyfikacja : 09.08.2017Drukowanie

Po zaktualizowaniu oprogramowania telewizora Sony z platformą Android TV zniknęło lub przestało działać ustawienie TalkBack

  Może być konieczne ponowne włączenie ustawienia TalkBack przez wykonanie następujących czynności:

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. Wybierz opcję Ułatwienia dostępu w kategorii Preferencje systemowe.
  4. Wybierz opcję Usługi.
  5. Wybierz opcję TalkBack.
  6. Wybierz opcję Stan i zmień jej ustawienie na Wł..

  UWAGA: Aby po aktualizacji oprogramowania uzyskać ponowne pojawienie się ustawienia TalkBack, może być konieczne zrestartowanie telewizora przez wciśnięcie na co najmniej5 sekund przycisku zasilania na pilocie.