Identyfikator artykułu : 00144344 / Ostatnia modyfikacja : 09.11.2017Drukowanie

Nazwa sieci Wi-Fi zakrywa ekran wprowadzania hasła

  Jeśli nazwa sieci Wi-Fi jest za długa, może nie pojawiać się w całości i zakrywać ekran wprowadzania hasła na telewizorze z platformą Android TV. Aby tego uniknąć, należy zmienić lub skrócić nazwę sieci Wi-Fi. Naciśnij przycisk BACK na dostarczonym pilocie na podczerwień, aby powrócić na ekran wprowadzania nazwy sieci Wi-Fi, lub wykonaj poniższe czynności.

  1. Na pilocie z zestawu naciśnij przycisk HOME.
  2. W kategorii Ustawienia wybierz opcję Ustawienia.
  3. W kategorii Sieć i akcesoria wybierz opcję Sieć.
  4. Wybierz opcję Konfiguracja sieci.
  5. Wybierz opcję Zaawansowany.
  6. Wybierz opcję Wi-Fi.
  7. Wybierz opcję Ręcznie.
  8. Wpisz skróconą nazwę sieci Wi-Fi.