Identyfikator artykułu : 00139285 / Ostatnia modyfikacja : 07.08.2017

Nie można wyświetlić pliku PDF w przeglądarce internetowej (Opera).

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Przeglądarka internetowa (Opera) nie obsługuje plików PDF i dlatego po otwarciu takiego pliku pojawia się biały ekran.
Naciśnij przycisk BACK (wstecz), aby powrócić do poprzedniej strony.

Problem ten zostanie usunięty w systemie Android 7 (N). Przeprowadź aktualizację oprogramowania.
Informacje o sposobie aktualizacji zawiera następujący artykuł: Jak wykonać aktualizację oprogramowania.

Plik PDF można także wyświetlić, otwierając go na smartfonie i wyświetlając ekran smartfona na telewizorze.
Aby dowiedzieć się, jak wyświetlić ekran smartfona na telewizorze, zapoznaj się z następującym artykułem:
Jak odtworzyć na ekranie telewizora materiał z urządzenia mobilnego