Identyfikator artykułu : 00137990 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

Nie mogę oglądać żadnych programów telewizji satelitarnej

  W przypadku nagłych problemów z oglądaniem na telewizorze programów satelitarnych spróbuj wykonać następujące kroki:

  1. Na pilocie naciśnij przycisk HOME.
  2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia) i naciśnij przycisk Enter.
  3. W kategorii TV wybierz opcję Channel setup (konfiguracja kanału) i naciśnij przycisk Enter.
  4. Wybierz opcję Digital setup (ustawienia cyfrowe) i naciśnij przycisk Enter.
  5. Wybierz opcję Satellite Set-up (ustawienia anteny satelitarnej) i naciśnij przycisk Enter.
  6. Wybierz opcję Digital Satellite Tuning (cyfrowe strojenie anteny satelitarnej) i naciśnij przycisk Enter.
  7. Wybierz opcję Yes (tak) i naciśnij przycisk Enter.

   Uruchamianie automatycznego strojenia
  8. Wybierz opcję Next (dalej) i naciśnij przycisk Enter.

   Obraz
  9. Wybierz opcję General Satellite (satelity ogółem) lub Preferred Satellite (preferowany satelita) [wybiera satelitę, który był wcześniej dostrajany] i naciśnij przycisk Enter.

   Satelity ogółem
  10. Wybierz opcję Normal Scan (normalne skanowanie) i naciśnij przycisk Enter.
  11. W wypadku wybrania Preferred Satellite wybierz opcję Operator i naciśnij przycisk Enter.
  12. Wybierz satelitę, dla którego wyświetlana jest opcja DiSEqC Control Disabled (sterowanie DiSeqC wyłączone) i naciśnij przycisk Enter.

   Satelita 1
  13. Wybierz opcję LNB Configuration (konfiguracja LNB) i naciśnij przycisk Enter.
  14. Wybierz opcję DiSEqC Control (sterowanie DiSEqC) i zmień wartość Disabled (wyłączone) na prawidłową wartość.

   Sterowanie DiSEqC
  15. Naciskaj przycisk BACK (wstecz), aż do powrotu do ekranu głównego (Home), następnie sprawdź, czy można już oglądać programy telewizji satelitarnej.

  WAŻNE: może się zdarzyć, że po powrocie do ekranu głównego menu telewizora za pomocą przycisku HOME nowe ustawienia nie zostaną zastosowane.