Identyfikator artykułu : 00156387 / Ostatnia modyfikacja : 13.11.2017

Nie mogę odtwarzać muzyki z serwisu iTunes, mimo że system jest połączony z przewodową siecią LAN

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

W rzadkich przypadkach po wykonaniu określonej sekwencji operacji system nie jest w stanie odtwarzać muzyki z serwisu iTunes pomimo połączenia z przewodową siecią LAN.

Wykonaj poniższe czynności.

 1. Wyłącz system.

  Jeśli wskaźnik czuwania lub pracy/czuwania świeci na pomarańczowo, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby anulować tryb czuwania BLUETOOTH/sieci. Dopiero potem przejdź do kolejnego kroku.

  • CMT-SX7 i CMT-SX7B
   1. Nie wyłączaj systemu.
   2. W MENU wyłącz ustawienie BT/NW Standby (Czuwanie BT/sieci).
   3. Wyłącz system.
   4. Upewnij się, że nie świeci wskaźnik czuwania.
  • SRS-X99, SRS-X88 i SRS-X77
   1. Nie wyłączaj systemu.
   2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby uaktywnić tryb czuwania.
   3. Upewnij się, że nie świeci wskaźnik pracy/czuwania.

    UWAGA: aby ponownie włączyć tryb czuwania BLUETOOTH/sieci, naciśnij przycisk zasilania, gdy system jest włączony, i przytrzymaj go do momentu, aż wskaźnik pracy/czuwania zaświeci się na pomarańczowo.

 2. Włącz ponownie system (nie odłączaj kabla sieci LAN).
 3. Upewnij się, że połączenie z siecią zostało nawiązane i ponownie spróbuj odtworzyć muzykę z serwisu iTunes.