Identyfikator artykułu : 00156387 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Nie mogę odtwarzać muzyki z serwisu iTunes, mimo że system jest połączony z przewodową siecią LAN

  W rzadkich przypadkach po wykonaniu określonej sekwencji operacji system nie jest w stanie odtwarzać muzyki z serwisu iTunes pomimo połączenia z przewodową siecią LAN.

  Wykonaj poniższe czynności.

  1. Wyłącz system.

   Jeśli wskaźnik czuwania lub pracy/czuwania świeci na pomarańczowo, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby anulować tryb czuwania BLUETOOTH/sieci. Dopiero potem przejdź do kolejnego kroku.

   • CMT-SX7 i CMT-SX7B
    1. Nie wyłączaj systemu.
    2. W MENU wyłącz ustawienie BT/NW Standby (Czuwanie BT/sieci).
    3. Wyłącz system.
    4. Upewnij się, że nie świeci wskaźnik czuwania.
   • SRS-X99, SRS-X88 i SRS-X77
    1. Nie wyłączaj systemu.
    2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby uaktywnić tryb czuwania.
    3. Upewnij się, że nie świeci wskaźnik pracy/czuwania.

     UWAGA: aby ponownie włączyć tryb czuwania BLUETOOTH/sieci, naciśnij przycisk zasilania, gdy system jest włączony, i przytrzymaj go do momentu, aż wskaźnik pracy/czuwania zaświeci się na pomarańczowo.

  2. Włącz ponownie system (nie odłączaj kabla sieci LAN).
  3. Upewnij się, że połączenie z siecią zostało nawiązane i ponownie spróbuj odtworzyć muzykę z serwisu iTunes.